Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    14 okt. 1974 tillkallat f. d. landshövd. Valter Åman, tillika ordf., riksdagsledamöterna Bertil Fiskesjö, Doris Håvik, Hilding Johansson och Knut Wachtmeister, org.sekr. Rune Hammarbäck och förbundsordf. Billy Olsson att som sakk. utreda frågan om ändrad valkretsindelning och ökat inslag av personval vid val till riksdagen,
    s. d. förordnat anstaltsdir. Per Colliander och länsåkl. Sven-Olof Håkansson att vara experter åt de sakk. för att utreda frågor i anslutning till avskaffande av påföljden ungdomsfängelse,
    16 okt. 1974 förordnat ombudsman Bror Gunnarsson, dir. Bengt Göransson, polisint. Rune Johannesson, dir. Olle Johannesson och ombudsman Åke Schill att vara experter åt den sakk. m. uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna om ordningsvakter,
    18 okt. 1974 förordnat hovr.fisk. Jan Alvå att vara sekr. åt de sakk. för att utreda frågor i anslutning till avskaffande av påföljden ungdomsfängelse,
    21 okt. 1974 förordnat hovr.ass. Edvard Nilsson, dir. Erland Strömbäck och lagm. Carl-Edvard Sturkell att vara experter i brottsskadeutredningen,
    25 okt. 1974 förordnat hovr.fisk. Lars Noltorp att vara bitr. sekr. i övervakningsnämndutredningen,
    4 nov. 1974 förordnat civilek. Lars Hillbom att vara expert i köplagsutredningen,
    8 nov. 1974 förordnat föredraganden i riksdagens konstitutionsutskott Bengt Owe Birgersson att vara sekr. i utredn. om ändrad valkretsindelning och ökat inslag av personval vid val till riksdagen samt
    14 nov. 1974 tillkallat landshövd. Sven af Geijerstam, tillika ordf., samt riksdagsled. Bertil Fiskesjö och Holger Mossberg som sakk. i utredningen om justitiekanslerns uppgifter m. m.
    Statsrådet Lidbom har
    30 okt. 1974 förordnat byråchefen Sven Rune Frid att vara sekr. i utredn. om utländska övertaganden av svenska företag samt
    31 okt. 1974 förordnat t.f. prof. Sven Tägil att vara expert i sekretariatet för framtidsstudier.

 

Finansdepartementet. K.M:t har 25 okt. 1974 förordnat t.f. planeringschefen i finansdepartementet, dep.rådet i dep:t Carl Johan Åberg och t.f. planeringschefen i dep:t Erik Höök att vara planeringschefer i dep:t.

 

Utbildningsdepartementet. K.M:t har 25 okt. 1974 förordnat 1:e sekr. hos Svenska Facklärarförbundet Carl Tomas Edam att inneha långtidsvik. på en dep.rådstjänst i utbildningsdep:t.

 

Högsta domstolen. K.M:t har
    15 nov. 1974 förordnat rådm. i S. Roslags tr Helga Rossipal och ass. i Svea hovr. Stig Bragnum att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. samt
    29 nov. 1974 förordnat rådm. i Sthlms tr Bengt Gyllenberg och rådm.i Uddevalla tr Bo Enderstein att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Kammarrätterna. K.M:t har
    29 nov. 1974 förordnat e. regrättssekr., t.f. kammarrättsass. i kammarrätten i Göteborg Göran Koch att vara kammarrättsass. i kammarrätten,
    s. d. förlängt förordnandet för fisk. i kammarrätten i Göteborg Klaus Bärthel att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsass. i kammarrätten samt
    s. d. förordnat fisk. i kammarrätten i Göteborg Staffan Kauftmann att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsass. i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. K.M:t har
    25 okt. 1974 utnämnt rev.sekr. Carl-Olof Håkansson att fr. o. m. 1 jan. 1975 vara rådm. i Växjö tr,

 

80 Personalnotiser