Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid utgången av 1973 till 65 059: 06 och vid utgången av 1974 till 66 964: 61. Avkastningen under dessa år uppgick till 2 270: 80 resp. 3 035: 55. Från fonden utbetalades bidrag under

 

Notiser 1591973 med 2 000: — och under 1974 med 1 000: — Ang. fondens ändamål se SvJT 1952 s. 494.

H. D-s

 

Personalnotiser
Regeringen har 15 jan. 1976 utnämnt forskardocenten Tore Sigeman till professor i civilrätt och innehavare av riksprofessuren i arbetsrätt.
    Sigeman är född 1927 i Laxsjö, Jämtland, blev student i Östersund 1947 och jur. kand. i Uppsala 1953. Efter tingsmeritering vid Jämtlands västra domsaga tjänstgjorde han vid hovrätten för Nedre Norrland där han förordnades till fiskal 1956. Han blev 1963 jur. lic. och forskarassistent vid juridiska fakulteten i Uppsala. 1967 disputerade han för juris doktorsgrad och blev docent i civilrätt. Från 1968 har han varit forskardocent vid Uppsala universitet. Han är sedan 1974 ersättare för vice ordf. i arbetsdomstolen. Han har av trycket utgivit avhandlingen "Lönefordran" (1967) och kommentaren "Kvittningslagen" (1972) samt har publicerat artiklar och recensioner i arbetsrätt och annan civilrätt. Som statlig utredningsman har han framlagt rapporten "Politisk propaganda på arbetsplatser. Rättsläge och förekomst" (SOU 1975: 27).