Justitiedepartementet. Regeringen har
    18 dec. 1975 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Bengt Nilsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som kansliråd i justitiedep:t,
    s. d. förordnat t.f. kanslirådet i justitiedep:t Bo Svensson att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat t.f. dep.rådet i justitiedep:t Sigvard Holstad att vara dep.råd i dep:t.
Dep.chefen har
    18 dec. 1975 förordnat föredrag. i riksdagens lagutskott Staffan Janvid att som sakkunnig biträda i dep:t samt
    29 dec. 1975 förordnat byråchefen Alf Wallin att vara expert i arrendelagskommittén.
    Statsrådet Lidbom har 30 dec. 1975 förordnat hovr.ass. Ingrid Olsson att vara sekr. i kreditköpkommittén.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    18 dec. 1975 förordnat e. rev.sekr.:a, ass:a i Svea hovr. Jan-Eric Sandstedt och Lars Frostensson samt t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Stig Bragnum att vara e.o. rev.sekr. samt
    s. d. förordnat rådm. i Södertälje tr Alf Åkesson,, t.f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Svea hovr. Håkan Wikström och ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bengt Nilsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    15 jan. 1976 förordnat t.f. reg.rättssekr:a Benkt Rosenlund o. t.f. kammarrättsrådet Sven Palme att vara reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat t.f. reg.rättssekr. Göran Petersson och t.f. ass. i kammarrätten i Gbg Ola Svensson att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Justitiekanslern. Regeringen har 18 dec. 1975 förordnat ass. i kammarrätten i Göteborg Bert Lindberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos justitiekanslern.

 

Riksåklagaren. Regeringen har
    15 jan. 1976 förordnat t.f. byråchefen hos riksåklagaren, ass. i Svea hovr. Kai Krön att vara byråchef hos riksåklagaren samt
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Bo Wiegert att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos riksåklagaren.