160 PersonalnotiserHovrätterna. Regeringen har
    18 dec. 1975 till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Kurt Andersson, Roger Backman, Bengt Bondeson, Lars-Göran Jerrstedt, Ingrid Olsson, Jan Petersson, Inger Prom och Bertil Svahn, i Göta hovr. fisk. Erik Lembke,hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Bo Lenter, Johan Hansson och Rolf Trulsson, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Claes Lindskog och Bengt Wileke, i hovr.f. Nedre Norrland fisk:a Barbro Hegrelius Jonson och Anders Holmstrand samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Lars Gustav Fallenius,
    15 jan. 1976 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt rådm. i Köpings tr Anders Nauman, t.f. hovr.rådet tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr., byråchefen hos riksåklagaren Sture Holmbergh och stf. ordf. i koncessionsnämnden för miljöskydd, hyresrådet Sture Almerud samt
    s. d. till hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt exp.chefen/rättschefen i kommundep:t, ass. i hovr. f. Västra Sverige Erik Neergaard och rådm. i Lunds tr Börje Wilhelmsson.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    15 jan. 1976 förordnat t.f. l:e länsass. vid länsstyrelsen i Hallands län Björn Månsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Gbg samt
    s. d. förordnat t.f. ass. i kammarrätten i Gbg Gösta Falkelius, fisk:a i kammarrätten Christer Stridh o. Sten Hamberg, t.f. ass. i kammarrätten Lars-Erik Enhörning samt länsass. vid länsstyrelsen i Västernorrlands län Peter Edström att inneha långtidsvik. på tjänst som ass. i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    15 jan. 1976 utnämnt t.f. hovr.lagm. i hovr. över Skåne o. Blekinge, byråchefen hos justitiekanslern Lennart Wasteson att vara lagm. i Södertälje tr,
    s. d. förlängt förordnandet för rådm. i Skövde tr Bertil Holmqvist att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i tr,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Jönköpings tr, ass. i Göta hovr. Ingemar Sundén att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Skövde tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Gbgs tr Sven Wieselgren att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt ordf. i hyresnämnden i Gbg, ass. i hovr. f. Västra Sverige Bertil af Klinteberg att vara rådm. i Gbgs tr,
    s. d. utnämnt lagm. i Varbergs tr Bertil Hagard att vara rådm. i Jönköpings tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Luleå tr Bo Nilson att vara rådm. i Kalmar tr,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Åke Holm att vara rådm. i Värnamo tr samt
    s. d. till rådmän i Köpings tr utnämnt ass. i Göta hovr. Jan-Åke Jakobsson och t.f. rådm. i tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Ove Svensson.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 18 dec. 1975 utnämnt kammaråkl. i Malmö åkl.dt Axel Richter att vara chefsåkl. i dt.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har 15 jan. 1976 förordnat t.f. byråchefen hos kriminalvårdsstyrelsen Olof Brenner att vara byråchef hos styrelsen.

 

Universiteten. Regeringen har 15 jan. 1976 utnämnt prof. vid Lunds universitet Göran Inger att vara prof. i rättshistoria vid universitetet i Uppsala (jfr SvJT 1970 s. 794).

 

Sveriges advokatsamfund. Till led. i samfundet har antagits 7 nov. 1975 Sverker Bohman, Kalmar, Bo Holmér, Västerås, Ove Lind, Stockholm, Ulf Lindén, Stockholm, Torbjörn Sköld, Malmö, Ingvar Spålséus, Stockholm, och Lennart Waldenström, Stockholm, samt 12 dec. 1975 Ebbe Danielson, Stockholm, Claes Göran Fjälling, Göteborg, Göran Helmer, Stockholm, Peter Holm, Malmö, Tore Noreberg, Borlänge, Christer Söderlund, Stockholm, Magnus Ullman, Stockholm, Lars Werner, Karlskrona, och Harry Säfwenberg, Stockholm.