Nye embeter i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo og Bergen. Til professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Universitetslektor dr. philos Gudmund Sandvik. Professor Sandvik er født i 1925, ble cand.philol. i 1954 (historie hovedfag, fransk og norsk bifag) og ble dr. philos. i 1966 på avhandlingen "Prestegard og prestelønn".
    Han har vært lærer ved Lycée Corneille i Rouen, lektor i norsk ved universitetet i Paris og lektor ved Gudbrandsdal off. landsgymnas. Fra 1965 var han universitetslektor i historie ved Universitetet i Oslo. Gudmund Sandvik hadde forskningsstipendium fra NAVF i vel tre år for å arbeide med den forskningsoppgaven som resulterte i hans doktoravhandling.
    Foruten doktoravhandlingen "Prestegard og prestelønn" har professor Sandvik utgitt "Høvding og konge i Heimskringla" (Oslo 1955), en samling "Gammelnorske lovtekster med oversettelse" i stensiltrykk og en rekke artikler av rettshistorisk karakter.
    Til professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Universitetsstipendiat Mons Sandnes Nygard.
    Professor Nygard er født i 1925 og ble cand. jur. i 1951. Han var dommerfullmektig 1951—1953 og arbeidet ved sekretariatet for Sivillovbokutvalget 1953—1970, som konsulent 1953—1962 og som kontorsjef fra 1962. I 1964—1965 og fra 1967 hadde han tjenestefri og stipend for vitenskapelige studier. Fra 1972 har han vært utdanningsstipendiat i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
    Foruten endel artikler om privatrettslige emner har han utgitt "Ting ogrettar" (1974), "Praksis i avhendingssaker" (1970) og "Eiendomsavhending. i norsk rettshistorie" (1974).
    Til dosent i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen er utnevnt utdanningsstipendiat, dr. juris Nils Nygaard. Dosent Nygaard er født i 1932, ble cand. jur. i 1967 og tok den juridiske doktorgrad i 1974 på avhandlingen "Aktløysevurderinga i norsk rettspraksis". Han var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo 1967—1968, forskningsstipendiat 1968—1971 og fra 1971 utdanningsstipendiat ved Universitetet i Bergen.

 

1 Presidenten Hannikainen avled 13 jan. 1976.

 

Nordiskt och internationellt 237    Foruten endel artikler om privatrettslige emner har han skrevet boken "Særeige, felleseige og odelsrett".

P. L.