240 PersonalnotiserUtbildningsdepartementet. Regeringen har 5 febr. 1976 förordnat dep.sekr. i utbildningsdep:t Catharina Rudhe att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kansliråd i dep:t.

 

Justitiekanslern. Regeringen har 29 jan. 1976 förordnat t.f. byråchefen hos justitiekanslern, ass. i kammarrätten i Göteborg Bert Lindberg att vara byråchef hos justitiekanslern.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 12 febr. 1976 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Bo Elmin, ass. i Göta hovr. Kerstin Paulsson-Nordling, rådm. i Sala tr Erik Ljungkvist, rådm. i Sunne tr Jan Rebane och rådm. i Handens tr Nils Widborg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har 12 febr. 1976 förordnat ass. i Svea hovr., byråchefen Hans-Åke Wängberg att vara lagfaren led. i bostadsdomstolen.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 12 febr. 1976 utnämnt t.f. rådm. i Härnösands tr, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Agneta Sjöberg att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 12 febr. 1976 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Birgitta Egenvall att vara rådm., tillika avd.ordf., i Sthlms tr samt
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Svea hovr. Nils Genell att vara rådm. i tr.

 

Rättshjälpsnämnderna. Regeringen har 22 jan. 1976 förordnat reg.rådet Hans Fredrik Ringdén att vara ordf. på avd. 2 i rättshjälpsnämnden i Sthlm.

 

Polisväsendet. Regeringen har 5 febr. 1976 utnämnt polisint. i Kristianstads polisdt Sixten Månson att vara polismäst. i Lunds polisdt.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har
    9 febr. 1976 utnämnt distr.åkl. i Sollentuna åkl.dt Per Rundqvist att vara chefsåkl. i Norrtälje åkl.dt,
    s. d. utnämnt distr.åkl. i Landskrona åkl.dt Erik Malmberg att vara chefsåkl. i dt,
    s. d. utnämnt distr.åkl. i Trollhättans åkl.dt Bo Lindquist att vara chefsåkl. i dt samt
    s. d. utnämnt distr.åkl. i Mariestads åkl.dt Georg Christiansson att vara chefsåkl. i dt.