Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    20 febr. 1976 förordnat fisk. i Svea hovr. Nina Pripp att som sakkunnig biträda i dep:t,
    2 mars 1976 förordnat dir. Per Skröder att vara utredningsman i utredn. om vissa frågor ang. mathållningen vid kriminalvårdens anstalter samt
    5 mars 1976 förordnat assistentåkl. Jan Danielsson att som sakkunnig biträda i dep:t.
    Statsrådet Lidbom har 8 mars 1976 förordnat förbundsjuristen Nils Hegardt och bankdir. Per Rimvall att vara experter i småhusköpkommittén.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 26 febr. 1976 utnämnt ass. i Svea hovr. Tord Isberg att fr. o. m. den 1 juli 1976 vara rådm. i Södertörns tr.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    26 febr. 1976 utnämnt t.f. polismäst i Huddinge polisdt, polismäst. i Jakobsbergs polisdt Mats-Erik Åbom att vara polismäst. i Solna polisdt,
    s. d. utnämnt t.f. polismäst. i Södertälje polisdt, polismäst. i Kungälvs polisdt Göran Anderson att vara polismäst. i Nacka polisdt,
    s. d. utnämnt t.f. polismäst. i Lidingö polisdt, polisint. i Handens polisdt Carl Magnus Adner att vara polismäst. i Lidingö polisdt,
    s. d. utnämnt polisint. i Nacka polisdt Peter Lignell att vara polismäst. i Sollentuna polisdt,
    s. d. utnämnt polisint. i Kalmar polisdt Uno de Fine Licht att vara polismäst. i Visby polisdt,
    s. d. utnämnt t.f. polismäst. i Ronneby polisdt, polisint. i Karlshamns polisdt Leif Sommarström att vara polismäst. i Ronneby polisdt,
    s.d. utnämnt polismäst. i Skövde polisdt Karl Eric Åkermo att vara polismäst. i Uddevalla polisdt,

 

320 Personalnotiser    s. d. utnämnt t.f. polismäst. i Vänersborgs polisdt, polisint. i Borås polisdt Bengt Laveberg att vara polismäst. i Vänersborgs polisdt samt
    s. d. utnämnt t.f. polismäst. i Östersunds polisdt, polisint. i dt Hans Högberg att vara polismäst. i Västerås polisdt.