Åklagarväsendet. Regeringen har 26 febr. 1976 förordnat t.f. avd.dir. hos riksåklagaren, kammaråkl. i Sthlms åkl.dt. Anders Helin att bestrida göromål som ank. på länsåkl. för speciella mål.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 30 januari 1976 antagits Bengt Mattias Dubois, Stockholm, Fredrik Höweler, Lidköping, Mattias Kaar, Jönköping, Kenneth Lahnborg, Skövde, Lars Lindquist, Falköping, Björn Mörck, Uddevalla, Bengt Nordenström, Stockholm, och Gunnar Schön, Stockholm.