Socialdepartementet. Regeringen har 18 mars 1976 förordnat fritidsdir. i Västerås Nils Arvid Magnusson att fr. o. m. 1 nov. 1976 vara dep.råd i socialdep:t.

 

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 19 mars 1976 förordnat ass. i Göta hovr. Jan-Henrik Skarborg att biträda i dep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 18 mars 1976 förordnat rådm. i Haparanda tr Kaspars Berzins att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har 18 mars 1976 förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Claes Rundgren att vara e. föredrag. i bostadsdomstolen.

 

Hovrätterna. Regeringen har 25 mars 1976 till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Thomas Chambert, Barbro Fischerström, Kajsa Hallberg, Jan-Eric Hellquist, Lars-Göran Klemming och Nina Pripp, i Göta hovr. fisk. Lars Noltorp samt i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Peter Ingvarsson, Måns Uddenberg, KristerNordberg och Gunnar Kihlgren.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 18 mars 1976 förordnat fisk. i kammarrätten i Gbg Kent Sundqvist att inneha långtidsvik. på en tjänst som ass. i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    18 mars 1976 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Per Sandström att fr. o. m. 1 juli 1976 vara rådm. i Halmstads tr. samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Carl Rudolf Nyström att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Sthlm tr.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har 1 april 1976 förordnat adv. Anders Morén att fr. o. m. 1 aug. 1976 vara chef för allm. adv.byrån i Västerås.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 25 mars 1976 utnämnt länsåkl. i Skaraborgs län Sven-Olof Håkansson att fr. o. m. 1 juni 1976 vara överåkl. i Gbgs åkl.dt.

 

Polisväsendet. Regeringen har 25 mars 1976 utnämnt polissekr. i Härnösands polisdt Ulf Wall att vara polismäst. i Storumans polisdt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits 5 mars 1976 Knut Bachman, Malmö, Johan Gernandt, Stockholm, Anders Guldstrand, Kalmar, Greger Lundmark, Skellefteå, Torsten Rosell, Göteborg, Johan Weidenhaijn, Stockholm och Per Wigert, Enköping samt 9 april 1976 Åke von Bahr, Stockholm, Göran Bergendahl, Göteborg, Peter Berggren, Värnamo, Stefan Bernard, Stockholm, Tobias Gawell, Stockholm, Leif Grauers, Östersund, Ulf Holmbäck, Stockholm, Jan Jörnzén, Stockholm, Svante Linderberg, Karlstad, Bertil Lundqvist, Malmö, Staffan Michelson, Alingsås, Erling Persson, Helsingborg och Hans Öberg, Märsta.