Västernorrlands Juristklubb har under 1975 hållit tre sammanträden, samtliga i Sundsvall. 7 mars inledde lagmannen Carl-Anton Spak en diskussion om domarutbildningen och domarkarriären, och 20 nov. höll t.f. prof. Yngve Holmstedt föredrag om brottslighet som styrs av inre tvång.
    Styrelsen består av hovrättspres. Karl-Erik Skarvall, ordf., länsrådet Sven Wastesson, v. ordf., bitr. juristen Lars Wennerström, sekr., kassaförv. och klubbmästare, rådmannen Sven Bouvin, bitr. bankjuristen Lars Eng, adv. Karl-Erik Larsson, kammarrättspres. Björn Orrhede och länspolischefen John Rudström.
    Klubben har omkring 100 medlemmar.

 

Östersunds Juristklubb har under år 1975 hållit årssammanträde den 22 april. Efter sammanträdet talade lagmannen Carl-Anton Spak med utgångspunkt från betänkandet "En öppnare domarbana" om "Domarutbildningen och domarkarriären". Vid sammanträde 24 nov. talade länsrådet Carl-Gustaf Petersson över ämnet "Skattekontrollverksamhet".
    Klubbens styrelse utgöres av länsrådet Bengt Bohman, ordf., adv. Olle Hillström, v. ordf., och rådmannen Lars Herlitz, sekr. och kassaförvaltare.
    Klubben har ett 90-tal medlemmar.

 

Västerbottens Juristförening har under 1975 hållit fem sammankomster och gjort ett studiebesök. 29 jan. samordnade föreningen sitt möte med årsmötet för Jurist- och Samhällsvetareförbundets lokalavdelning för Västerbottens län. Dåvarande förbundsdir. Mats Börjesson informerade om det aktuella läget beträffande avtalsförhandlingarna. Därefter följde en diskussion bl. a. om betänkandet "En öppnare domarbana". 5 mars gästades föreningen av överläkaren vid Statens rättsläkarstation i Umeå Milan Vamosi som föreläste över ämnet "Vad är rättsmedicin?". 30 maj höll föreningen årsmöte, varefter hemkonsulenten vid länsstyrelsen i länet Hilda Andersson kåserade om "Vardagsjuridik". Därefter följde vårfest med dans för föreningens medlemmar och medföljande sällskap. 8 okt. besökte föreningen länsstyrelsen, varvid länsass. Jan Axel Bränholm visade hur det nya bilregistret fungerar och avdelningsdir. Torsten Lindgren informerade om dataenhetens verksamhet. 26 nov. gästades föreningen av regeringsrådet Gustaf Petrén, som höll föredrag om "Konstitutionen i krig".
    Föreningens styrelse utgörs av länsrådet Hans Folkesson, ordf., adv. Rolf Edholm, v. ordf., byrådir. Blenda Nordlander, sekr., distriktsåkl. Ulf Barck Holst, klubbmästare, bankjuristen Lars Grönlund, kassör, samt hovrättsrådet Hans Heimer.
    Föreningen har omkring 100 medlemmar.

 

Ny president i hovrätten för Västra Sverige. Regeringen har 13 maj 1976 utnämnt borgmästaren Härje Stenberg till hovrättspresident i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 1 juni 1976.
    Presidenten Stenberg är född i Göteborg 1914, avlade stud.ex. där 1936 och blev jur.kand. i Uppsala 1941. Efter tingstjänstgöring i Vättle, Ale och Kullings domsaga blev han 1944 fiskal i Svea hovrätt och stadsnotarie i Göteborgs rådhusrätt samma år. Han blev assessor i rådhusrätten 1953, rådman 1959, borgmästare 1967 och har varit lagman i Göteborgs tingsrätt sedan 1971.

 

Notiser 511    Stenberg har haft utredningsuppdrag i handelsdepartementet 1947—48, inrikesdepartementet 1964 och justitiedepartementet 1964—65 och har varit expert i olika utredningar, bl. a. stadsdomstolsutredningen 1959—61. 1958—67 var han speciallärare i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg. Han var ordförande i Göteborgs hyresnämnd 1953—67, Göteborgs valnämnd 1964—70 och Göteborgs hamnstyrelse 1968—73 och är sedan 1963 ledamot i styrelsen för Länssparbanken Göteborg. Han har varit ledamot i ett flertal förlikningskommissioner vid avtalstvister på arbetsmarknaden och är sedan 1969 Statens förlikningsman i Göteborgs och Bohus län.