512 NotiserTingsrätterna. Regeringen har
    22 april 1976 utnämnt rådm., tillika avd.ordf., i Sthlms tr Björn Zethraeus att vara lagm. i Solna tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Rune Lindgren att vara rådm., tilllika avd.ordf., i Gbgs tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Hans Cederberg att vara rådm. i Skövde tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Claes Rundgren att vara rådm. i Luleå tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Måns Uddenberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Sunne tr,
    s. d. utnämnt e.o. tekniske led. i tingsrätterna Otto von Unge att vara ord.teknisk led. i tingsrätterna,
    s. d. förordnat bitr. överlantmätaren hos länsstyrelsen i Malmöhus län Sigurd Olsson att vara e.o. teknisk led. i tingsrätterna,
    29 april 1976 utnämnt rådm. i Helsingborgs tr Jan Heuman att vara lagm. i Landskrona tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat lagm. i Simrishamns tr. häradshövd. Lars Ålund att vara lagm. i Varbergs tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Västerås tr Stig Ramkull att vara rådm. i Lunds tr samt
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bengt Nilsson att vara rådm. i Karlskrona tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    22 april 1976 utnämnt extra ordf. i hyresnämnden i Sthlm Ewa Reuterskiöld-Svensson att vara ord. ordf. i hyresnämnden samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Lars Samuelson att vara extra ordf. i hyresnämnden i Gbg.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har 22 april 1976 utnämnt polisint. vid rikspolisstyrelsen Rune Johannesson att vara byråchef vid rikspolisstyrelsen.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har 13 maj 1976 förordnat gruppchefen Irma Gardmo att vara datachef hos kriminalvårdsstyrelsen.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 6 maj 1976 utnämnt kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Karl Gerhard Svensson att vara chefsåkl. i dt.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    22 april 1976 utnämnt bitr. länspolischefen i Malmöhus län, polismäst. i Säffle polisdt Bo Johansson att vara polismäst. i Halmstads polisdt samt
    s. d. utnämnt polisint. vid rikspolisstyrelsen Claes-Göran Roos att vara polismäst. i Eksjö polisdt.

 

Statens ansvarsnämnd och riksdagens ansvarsnämnd. Regeringen har
    29 dec. 1975 förordnat följande personer att vara ledamöter i statens ansvarsnämnd för åren 1976—78: hovr.pres. Sten Rudholm, ordf., reg.råd. Magnus Sjöberg, v. ordf., riksdagsledamöterna Gunnel Jonäng och Helge Karlsson samt hovr.lagm. Anders Litzén samt
    s.d. förordnat hovr.ass. Bengt Malmström att vara sekr. och hovr.fisk. Hans Schedin att vara bitr. sekr. åt nämnden.
    Riksdagens förvaltningsstyrelse har 9 mars 1976 till ledamöter och sekr. i riksdagens ansvarsnämnd för åren 1976—78 förordnat samma ledamöter och sekr. som förordnats i statens ansvarsnämnd.