Kammarrätterna. Regeringen har
    26 maj 1976 utnämnt och förflyttat kammarrättslagm. i kammarrätten i Sundsvall Ola Badin att vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Sthlm,
    10 juni 1976 utnämnt t. f. kammarrättslagm. i kammarrätten i Göteborg, kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten Karl Lüning att vara kammarrättslagm. i kammarrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Göteborg Curt Weidling att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättslagm. i kammarrätten,
    23 juni 1976 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm Sven Hallberg att vara kammarrättslagm. i kammarrrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm Carl Olof Sandström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättslagm. i kammarrätten,
    s. d. utnämnt länsrådet vid länsstyrelsen i Västmanlands län Waldemar Hermansson att vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Göteborg,
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall Jan Sundin att vara kammarrättslagm. i kammarrätten,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Margit Kärrström och t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg, ass. i kammarrätten Gunilla Brydolf att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg,
    s. d. utnämnt t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall, ass. i kammarrätten Sune Häggbom att vara kammarrättsråd i kammarrätten samt

 

592 Personalnotiser    s. d. förordnat t. f. rådm. i Sundsvalls tingsrätt, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Björn Bryngelsson, ass. i kammarrätten i Sundsvall Sven Carlsson och jur.kand. Bengt Olsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall.