Tingsrätterna. Regeringen har
    20 maj 1976 utnämnt rådm. i Helsingborgs tr Magnus Hertting att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Carl G. Lindgren att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Härnösands tr,
    3 juni 1976 utnämnt och förflyttat rådm., tillika avd.ordf., i Södertörns tr Sven Olof Nordström att vara rådm., tillika avd.ordf., i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådmännen i Södertörns tr Eric Andersson, Sven Olof Hall, Björn Jansson och Ingvar Tengström att vara rådmän i Sthlms tr,
    10 juni 1976 förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Björn Bryngelsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Sundsvalls tr,
    23 juni 1976 utnämnt rådm. i Sthlms tr Sten von der Osten-Sacken att vara lagm. i Kalmar tr,
    s. d. utnämnt rådm., tillika vice ordf. på avd., i Malmö tr John Matiasson att vara lagm. i Simrishamns tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Karlstads tr Carl-Magnus Elgenstierna att vara lagm. i Strömstads tr,
    s. d. utnämnt byråchefen hos riksåklagaren Thorsten Cars att vara rådm., tillika avd.ordf., i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Sthlms tr Carl-Emil Wollsén att vara rådm., tillika avd.ordf., i Svartlösa tr,
    s. d. till rådmän utnämnt,
    i Sthlms tr byråchefen i socialstyrelsen Tom Thyblad och t. f. rådm. i tr, ass. i Svea hovr. Gillis Zingmark,
    i Svartlösa tr ass. i Svea hovr. Bengt Fredelius,
    i Borås tr t. f. rådm. i tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Leena Henriksson,
    i Uppsala tr rådm. i Sthlms läns västra tr Göran Stapelberg,
    i Växjö tr rådm. i Örebro tr Jan-Olof Rehnberg,
    i Lunds tr rådm. i Kristianstads tr Runo Håkansson,
    i Halmstads tr ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Per Assarson,
    i Karlstads tr t. f. rådm. i Svartlösa tr, ass. i Svea hovr. Håkan Fogelberg,
    i Helsingborgs tr rådm. i Vänersborgs tr Inger Källoff och rådm. i Göteborgs tr Göran Norrsell,
    s. d. förordnat utnämnde rådm. i Kalmar tr, rådm. i Luleå tr Bo Nilsson att vara rådm. i Luleå tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Gunilla Zetterberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Karlskrona tr samt
    8 juli 1976 utnämnt och förflyttat rådm. i Handens tr Dag Forsselius att vara rådm. i Västerås tr.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    3 juni 1976 utnämnt chefsåkl. i Sthlms åkl.dt Axel Morath att vara länsåkl. i Uppsala län,
    23 juni 1976 förordnat kammaråkl. i Göteborgs åkl.dt Birgitta Hahn att bestrida göromål som ank. på chefsåkl. i dt,
    8 juli 1976 utnämnt chefsåkl. i Sthlms åkl.dt Torsten Jonsson att vara länsåkl. i Sthlms län och Gotlands län samt
    s. d. förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl.dt, t. f. länsåkl. för speciella mål Anders Helin att vara länsåkl. för speciella mål.

Polisväsendet. Regeringen har
    3 juni 1976 förordnat avd.chefen hos rikspolisstyrelsen Hans Holmér att vara polismäst. i Sthlms polisdt,
    s. d. utnämnt polismäst. i Mora polisdt Hans-Erik Holm att vara polismäst. i Rättviks polisdt,
    17 juni 1976 utnämnt polisint. i Uddevalla polisdt Svante Syrén att vara polismäst. i Kungälvs polisdt samt
    s. d. förordnat polisint. i Södertälje polisdt Kenneth Dillman att vara polismäst. i dt.