Tingsrätterna. Regeringen har
    19 aug. 1976 förordnat rådmännen i Sthlms tr Carl-Axel Hallström och Ingrid von Möller att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr. Ingrid Fernström och t.f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Svea hovr. Carl Nyström att vara rådmän i tr,
    26 aug. 1976 förordnat 1 :e länsnot. vid länsstyrelsen i Sthlms län Ingemar Korfitsen att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr samt
    s. d. förordnat rådm. i Bodens tr Torborg Björling att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sala tr.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    12 aug. 1976 utnämnt polisint. i Malmö polisdt Nils Hultgren att vara polismäst. i Trelleborgs polisdt,
    s. d. utnämnt polisint. i Halmstads polisdt Jerker Hansson att vara polismäst. i Karlshamns polisdt samt
    s. d. förordnat polismäst. i Karlskoga polisdt Lennart Lindblom att vara polismäst. i Östersunds polisdt.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har
    16 juli 1976 utnämnt distr.åkl. i Örebro åkl.dt Sixten Odeling att vara chefsåkl. i Avesta åkl.dt samt
    4 aug. 1976 utnämnt distr.åkl. i Örebro åkl.dt Åke Harald Granath att vara chefsåkl. i Lidköpings åkl.dt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits 14 maj 1976 Håkan Dahlberg, Kalmar, Elisabeth Gergils, Uddevalla, Lars Gruber, Ystad, Lars Malm, Örebro, Björn Meyer, Örnsköldsvik, Anders Rydin, Stockholm och Jan Svenning, Trelleborg, 18 juni 1976, Bengt Ehrenborg, Linköping, Mats Erlander, Älmhult, Thomas Lagerqvist, Göteborg, Rolf Levin, Västerås och Lennart Löfstrand, Stockholm, samt 3 sept. 1976 Bo Blomqvist, Göteborg, Henrik Bolander, Karlshamn, Hans Boström, Kungsbacka, Wiggo Lindgren, Örebro, Per Svalborn, Malmö, Jan Urwitz, Trollhättan och Claes Westling, Norrköping.