Besök i Sverige av ordföranden i USA:s HD

Den 4—15 september 1975 besökte ordföranden i USA:s Supreme Court, Chief Justice Warren E. Burger, Sverige som högsta domstolens gäst. I det omfattande programmet ingick besök hos bl. a. domstolar, riksdagens justitieutskott, justitiedepartementet, RÅ, JO och de juridiska fakulteterna i Uppsala och Stockholm. Chief Justice Burger höll vid Stockholmsfakulteten ett slutet seminarium över ämnet "The American Doctrine of Judicial

 

Notiser 761Review". Kungaparet mottog herrskapet Burger i audiens och regeringen bjöd på middag med justitieminister Lennart Geijer som värd.

Anders Iacobaeus