Bengt Gerhard Augustin (Agge) Gustafsson avled 4 juli 1975. Han var född i Norrby, Västmanlands län, 3 maj 1927, avlade stud.ex. 1945 och jur. kand.ex.i Uppsala 1949. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring såsom åklagare tjänstgjorde han 1953—54 i Svea hovrätt och blev 1955 stadsnotarie i Göteborg. Han blev 1969 rådman i Halmstad och blev kort före sin död lagman i Halmstads tingsrätt.

 

Ivar Carl Edvard Blanck avled 7 aug. 1975. Han var född i Stockholm 29 jan. 1896, avlade stud.ex. 1914, blev civ.ekon. 1917 och avlade jur. kand.ex. i Stockholm 1923. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1927.

 

Carl Pontus Gustaf von Plomgren avled 20 aug. 1975. Han var född i Fors, Södermanlands län, 26 mars 1898, avlade stud.ex. 1916 och jur. kand.ex. i Stockholm 1922. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1926.

 

John Ruben Nyman avled 24 aug. 1975. Han var född i Västerås 7 juli 1886, avlade stud.ex. 1904 och jur. kand.ex. i Uppsala 1923. Han bedrev egen advokatverksamhet i Västerås 1923—69 och blev led. i samfundet 1927.

 

Cecil Rausing avled 10 sept. 1975. Han var född i Helsingborg 23 aug. 1900, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand.ex. i Lund 1930. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Helsingborg och blev led. i samfundet 1936.

 

Nils Bertil af Ekenstam avled 17 sept. 1975. Han var född i Leksand 31 aug. 1890, avlade stud.ex. 1910 och jur. kand.ex. i Stockholm 1917. Efter tingstjänstgöring och en kortare tids advokatverksamhet blev han t. f. borgmästare i Vadstena 1920 och var borgmästare där 1922—47.

 

Emil Bernhard Victor Severin avled 16 okt. 1975. Han var född i Ystad 11 jan. 1889, avlade stud.ex. 1907 och jur. kand.ex. i Lund 1913. Efter tingstjänstgöring och skilda förordnanden som domhavande inträdde han 1920 i Göta hovrätt. Han var häradshövding i Sevede och Tunaläns domsaga 1932—56.

 

Åke Arvid Gisby avled 23 okt. 1975. Han var född i Malmö 26 nov. 1919, avlade stud.ex. 1939 och jur. kand.ex. i Lund 1951. Efter tingstjänstgöring inträdde han 1953 i Göta hovrätt, blev assessor där 1961 och tingsdomare i Värnamo domsaga 1964.

 

Herman Daniel Heilborn avled 23 okt. 1975. Han var född i Sölvesborg 6 febr. 1905, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Lund 1927. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1930 i Nyköping. Han blev led. i samfundet 1936.

 

Jean Paul Möller avled 27 okt. 1975. Han var född i Borrby, Kristianstads län, 9 maj 1896, avlade stud.ex. 1915 och jur. kand.ex. i Uppsala 1922. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet, från 1940 med egen advokatbyrå i Helsingborg. Han blev led. i samfundet 1941.