Notiser 767Roland Mauritz Valentin Senndahl avled 31 okt. 1975. Han var född i Linköping 27 dec. 1900, avlade stud.ex. 1919 och jur. kand.ex. i Stockholm 1929. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt 1933, där han blev assessor 1940, hovrättsråd 1947 och lagman 1960.

 

Curt Roland Sixten Lundgren avled 10 nov. 1975. Han var född i Helsingborg 10 juli 1921, avlade stud.ex. 1941 och jur.kand.ex. i Lund 1946. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt och Svea hovrätt övergick han till advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1954.

 

John Holger Pedersén avled 23 nov. 1975. Han var född i Arvika 1 jan. 1905, avlade stud.ex. 1924 och jur. kand.ex. i Lund 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Arvika och blev led. i samfundet 1947.

 

Carl Gösta Theodor Wennerholm avled 24 nov. 1975. Han var född i Stockholm 19 april 1894, avlade stud.ex. 1911 och jur. kand.ex. i Stockholm 1916. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i bank övergick han 1926 till advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1928.

 

Nils Wilhelm Wilhelmsson avled 5 dec. 1975. Han var född i Nässjö 17 juni 1923, avlade stud.ex. 1945 och jur. kand.ex. i Stockholm 1951. Han bedrev sedan 1955 advokatverksamhet i Nässjö och blev led. i samfundet 1957.

 

Sven Albin Martiin avled 25 dec. 1975. Han var född i Tidaholm 7 sept. 1916, avlade stud.ex. 1936 och jur. kand.ex. i Stockholm 1942. Efter tingstjänstgöring blev han notarie vid stadskansliet i Västerås 1945, var andre stadsombudsman där 1948—57, blev stadsombudsman i Lund 1957 och varfrån 1962 till sin bortgång stadsadvokat i Stockholm.

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    17 sept. 1976 förordnat fisk. i Svea hovr. Johan Fischerström att biträda i dep:t,
    24 sept. 1976 förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Klas Bergenstrand att biträda i dep:t samt
    6 okt. 1976 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Staffan Levén att vara sekr. i utredningen om isolering inom kriminalvården.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 21 okt. 1976 förordnat t.f. rev.sekr., ass.i Svea hovrätt Lars Qwist att vara e.o. rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 23 sept. 1976 förordnat länsass. vid länsstyrelsen i Uppsala län Lars Sandbäck, t.f. kammarrättsass:a i kammarrätten i Göteborg Gösta Falkelius och Christer Stridh, t.f. kammarrättsass:a i kammarrätten i Sthlm Roland Nordberg och Sten Lindbäck, t.f. 1:e länsass. vid länsstyrelsen i Östergötlands län Lennart Hurtig samt länsass. vid länsstyrelsen i Gävleborgs län Sture Hermansson att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har
    23 sept. 1976 förordnat avd. dir. hos kriminalvårdsstyrelsen Marianne Håkansson att inneha långtidsvik. på tjänst som byråchef hos styrelsen samt
    21 okt. 1976 förordnat generaldir. och chefen för kriminalvårdsstyrelsen Bo

 

768 PersonalnotiserMartinsson att fortf. t. o. m. 30 nov. 1982 vara generaldir. och chef för styrelsen.