Hovrätterna. Regeringen har
    30 sept. 1976 till ass. i hovr. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Lennart Alarik, Ulf Bjällås, Johan Fischerström, Ingrid Forsström, Göran Hogebrandt, StigJansson, Tommy Lennberg, Rolf Lundmark och Bengt Sjögren, i Göta hovr.fisk:a Åke Rehnström och Lars Forssén, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Göran Regner, Axel Lundqvist och Göran Staafgård, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Staffan Levén och Hans Bengtsson, i hovr. f. Nedre Norrland fisk:a Göran Gunnhagen och Stig Magnusson samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Roland Halvorsen.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    16 sept. 1976 förordnat t.f. reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Göteborg Ola Svensson att vara ass. i kammarrätten,
    s. d. förordnat t.f. ass. i kammarrätten i Sundsvall, fisk. i kammarrätten Hans Sjögren att vara ass. i kammarrätten,
    s. d. förordnat fisk. i kammarrätten i Sundsvall Rune Nygren att inneha långtidsvik. på tjänst som ass. i kammarrätten samt
    28 okt. 1976 förordnat reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Sthlm Göran Grege att vara ass. i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    16 sept. 1976 utnämnt och förflyttat lagm. i Sthlms läns v:a tr Stig Egersten att fr. o. m. 1 jan. 1977 vara lagm. i Jakobsbergs tr,
    21 okt. 1976 utnämnt rådm. i Malmö tr Bertil Bjelkengren att vara rådm., tillika vice ordf. på avd., i tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr. Thorsten Lunderquist och ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Ulf Stenefeldt att vara rådmän i Malmö tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr. Jarl-Inge Svensson att vara rådm. i Kristianstads tr,s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Jan Bjerlöw att vara rådm. i Handens tr,s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Jan Ström att vara rådm. i Örebro tr,s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Urban Almquist att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Svartlösa tr,
    28 okt. 1976 utnämnt o. förflyttat rådm. i Sthlms läns v:a tr Sten Edlund att fr. o. m. 1 jan. 1977 vara rådm. i Nacka tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Göteborgs tr Dan Ogvall att vara rådm. i tr,s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Björn Svartbeck att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Helsingborgs tr samt
    s. d. förordnat rådm. i Sollentuna o. Färentuna tr Göran Herner att fr. o. m. 1 jan. 1977 inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Jakobsbergs tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 28 okt. 1976 förordnat t.f. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Sven Malmberg att vara ordf. i hyresnämnden i Malmö.

 

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    16 sept. 1976 utnämnt chefsåkl. i Gbgs åkl.dt Lilly Kylström att vara länsåkl. i Skaraborgs län,
    s. d. utnämnt kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Lars Ringberg att vara chefsåkl. i dt,
    s. d. förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Sonja Arbman att inneha långtidsvik. på tjänst som chefsåkl. i dt samt
    28 okt. 1976 utnämnt kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Christina Steen-Sundberg att vara chefsåkl. i dt.Riksåklagaren har
    4 okt. 1976 utnämnt chefsåkl. i Värnamo åkl.dt Erik Göran Norén att vara chefsåkl. i Borås åkl.dt samt
    s. d. förordnat distr.åkl. i Bodens åkl.dt Björn Olof Lundberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i Bollnäs åkl.dt.