Tredje fransk-nordiska juristdagarna — "Troisièmes journées juridiquesfranco-nordiques", fortsättningen av ett initiativ som resulterade i ett första fransk-nordiskt juristmöte i Uppsala 1971 (SvJT 1972 s. 75) och ett andra i Paris 1973 (SvJT 1974 s. 167) hölls den 29 sept.—3 okt. 1975 i Helsingfors med det finska samfundet för jämförande rätt som inbjudare. Ett drygt tiotal franska jurister och ett något större antal representanter för de nordiska länderna dryftade civilrättsliga straffrättsliga och administrativa aspekter på den moderna familjerätten i vid mening: skilsmässa, straffrättsligt skydd för familjen och samhälleliga åtgärder för barn och ungdom. För varje ämnesområde förelåg en fransk och en nordisk rapport. Mötet leddes av den finska värdorganisationens ordförande, professor Heikki Jokela, med hjälp av främst professorerna Godenhielm och Ylöstalo, Helsingfors, samt Modeen, Åbo. I spetsen för den franska delegationen stod M. le Bâtonnier Brunois, ordförande i Sociétéde législation comparée. Svensk rapportör över skilsmässorätten var professor Åke Lögdberg. Finlands justitieminister gav en mottagning för deltagarna, och till arrangemangen vid den välorganiserade kongressen hörde bl. a. ett besök vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Stig Strömholm

 

 

Svensk-tyska juristdagar. Den 26—29 maj 1975 hölls ett svenskt-tyskt juristmöte på Skokloster med överläggningar om ämnen, som samlats under den gemensamma rubriken "Recht des Schwächeren". I kongressen, som organiserades av juridiska fakulteten i Uppsala, och som öppnades av statsrådet Lennart Geijer, deltog ett dussin västtyska rättsvetenskapsmän och domare under ledning av professor Konrad Zweigert, Hamburg, samt ett lika stort antal svenska jurister. De tre ämnena var konsumentskydd (svensk rapportör prof. U. Bernitz), rättshjälp (svensk rapportör prof. R. Boman) och medbestämmanderätt (svensk rapportör prof. C.-M. Roos). Till kongressprogrammet hörde en middag i justitiedepartementets regi och en halvdagsutfärd till Uppsala.

Stig Strömholm

 

 

Stipendier för studier i europeisk rätt. Europarådet utdelar årligen forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om villkoren för erhållande av sådant stipendium. Ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Måns Jacobsson). Ansökan skall genom justitiedepartementet inges till Europarådet senastden 15 februari 1976.

M. J.