Nytt regeringsråd. Regeringen har 11 dec. 1975 utnämnt rättschefen i jordbruksdepartementet Lars Delin till regeringsråd fr. o. m. 1 jan. 1976.
    Regeringsrådet Delin är född i Trelleborg 1921. Han avlade stud.ex. i Malmö 1940 och jur. kand.ex. i Lund 1944. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i kammarrätten blev han 1949 fiskal i Svea hovrätt, 1956 assessor i hovrätten och bitr. vattenrättsdomare vid Västerbygdens vattendomstol, 1960 revisionssekr. och 1966 hovrättsråd i Svea hovrätt.Sedan 1971 har han varit rättschef i jordbruksdepartementet.
    Delin var 1961—62 särskild föredragande i konstitutionsutskottet och har därefter haft ett flertal utredningsuppdrag, främst avseende gruv-, naturvårds- och byggnadslagstiftning. Han var ordf. i moratoriekommittén 1970—71 och i nordiska miljöskyddskommittén 1972—73. Han har varit svenskt ombud i FN:s havsbottenkommitté och vid FN:s tredje havsrättskonferens. Han är f. n. expert i naturvårdskommittén och sakkunnig i rådgivande expertgruppen för översyn av byggnadslagstiftningen samt ersättare för ordf. i ungdomsfängelsenämnden.

 

Nytt regeringsråd. Regeringen har 11 dec. 1975utnämnt departementsrådet i finansdepartementet Göran Wahlgren till regeringsråd fr. o. m. 1 jan.
    Regeringsrådet Wahlgren är född 1929. Han avlade jur. kand.ex. 1954 och inträdde efter tingstjänstgöring i Svea hovrätt 1956. Han blev assessor i hovrätten 1963. Han har från samma år tjänstgjort i finansdepartementet, sedan 1968 som dep.råd.
    Wahlgren har varit expert i konsumtionskreditutredningen och ledamot i trafiklivräntekommittén, bilskatteutredningen och fondbörsutredningen samt ordf. i bostadsbeskattningsutredningen. Han innehar vidare uppdrag som styrelseled. i Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa och som suppl. för styrelseled. i Skeppshypotekskassan och i Sveriges Allmänna Hypoteksbank.

 

Ny professor. Regeringen har 11 dec. 1975 utnämnt docenten Nils Mattsson till professor i finansrätt vid universitetet i Uppsala fr. o. m. 1 jan. 1976.
    Prof. Mattsson är född i Östersund 1938, avlade stud.ex. i Malmö 1957 och blev jur. kand. i Lund 1963. Efter tingstjänstgöring vid Frosta och Eslövs domsaga tjänstgjorde han under åren 1965—1969 i Tetra Pak International AB, Lund. Han avlade jur. lic.-ex. i civilrätt 1969 och har sedan 1970 arbetat som universitetslektor i beskattningsrätt vid institutionen för handelsrätt i Lund. Efter att ha förordnats som docent i finansrätt vid Lunds universitet år 1974 avlade han samma år jur. dr.-examen.
    Mattsson har bl. a. utgivit doktorsavhandlingen Bolagskonstruktioner och beskattningseffekter. En inkomstskatterättslig studie av handelsbolag och enkla bolag (1974), Ökning av aktiekapital eller ny företagsform? (1975) samt Svensk internationell beskattningsrätt (4 uppl. 1975). Han har vidare i fackpressen publicerat artiklar i skilda skatterättsliga ämnen.