Personalnotiser 79Justitiedepartementet. Regeringen har
6 nov. 1975 förordnat dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Per Jermsten att vara t.f. rättschef i dep:t,
s. d. förordnat t.f. dep.rådet i justitiedep:t ass. i Svea hovr. Staffan Magnusson att vara dep.råd i dep:t,
s. d. förordnat kanslirådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Sigvard Holstad att uppehålla långtidsvik. som dep.råd i dep:t samt
s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Bo Svensson att uppehålla långtidsvik. som kansliråd i justitiedep:t.

 

    Dep.chefen har
    30 okt. 1975 förordnat ass. i Svea hovr. Ulf Georg Berg att biträda i dep:t,
    12 nov. 1975 förordnat hovr.ass Carl Wilhelm Nisser att vara expert i massmedieutredningen samt
    21 nov. 1975 förordnat hovr.fisk. Lennart Adielsson att vara bitr. sekr. i ungdomsfängelseutredningen.
    Statsrådet Lidbom har
    29 okt. 1975 förordnat hovr.ass. Lars Samuelson att vara bitr. sekr. i bostadsförvaltningsutredningen,
    12 nov. 1975 förordnat hovr.ass. Rolf Nöteberg att vara sekr. i köplagsutredningen,
    1 dec. 1975 förordnat jur.kand. Catharina Andréen och hovr.ass. Jörgen Beck-Friis att vara experter i kreditköpkommittén samt
    s. d. förordnat jur.kand. Jan-Erik Hagman och projektsekr. Johan Lidvall att vara experter i småhuskommittén.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    13 nov. 1975 förordnat just.rådet Torkel Nordström att vara ordf. i högsta domstolen samt
    s. d. förordnat just.rådet Arne Brunnberg att vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    30 okt. 1975 förordnat reg.rådet Carl Åbjörnsson att vara reg.rättens ordf. samt s. d. förordnat reg.rådet Åke Martenius att vara ordf. på avd. i reg.rätten.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    27 nov. 1975 förordnat 1:e länsass. i länsstyrelsen i Västernorrlands län Lennart Hellsten att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Gbg samt
    s. d. förordnat reg.rättssekr. Lars Lindqvist att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    20 nov. 1975 utnämnt pres. i högsta restitutionsdomstolen i Berlin, hovr.rådet i Svea hovr. Ivan Wallenberg, sjösäkerhetsdir. hos sjöfartsverket, hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Göran Steen och dep.rådet i justitiedep:t Birgitta Blom att vara hovr.lagmän i Svea hovr.,
    s. d. förordnat byråchefen hos riksåklagaren, rev.sekr. Sture Holmbergh att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. samt
    27 nov. 1975 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Gunnar Dyhre att vara hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    30 okt. 1975 utnämnt rådm. i Köpings tr, bitr. häradshövd. Nils-Göran Lejefors att vara lagm. i tr.,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Ingemar Sundén att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Jönköpings tr,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Gbgs tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Dan Ogvall att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i tr,

 

80 Personalnotiser    s. d. förordnat ass:a i hovr. f. Västra Sverige Margareta Täcklind och Jean Andréasson att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Gbgs tr,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Handens tr ass. i Svea hovr. Knut Öhrström och ass. i Svea hovr. Olle Andretzky att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Handens tr,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Stig Hellsten att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    6 nov. 1975 utnämnt chefsrådm. i Sthlms tr Åke Widding att vara lagm. i Södertörns tr,
    27 nov. 1975 utnämnt t.f. chefsrådmännen i Sthlms tr, rådmännen i tr Axel Öberg, Ingegärd Hagerman och Ella Ericsson Köhler samt rådmännen i tr Harald Nordin och Gustav Knös att vara chefsrådmän i tr samt
    s. d. utnämnt e. rådm. i Sthlms tr, t.f. rev.sekr. Bengt Gyllenberg, rev.sekr:a Ulla Ljunggren-Thedéen och Hans Björkegren, t.f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Svea hovr. Ingemar Hägglund samt ass. i Svea hovr. Ingegerd Sarman att vara rådmän i Sthlms tr.