Notiser 157Stipendier för studier i europeisk rätt. Europarådet delar årligen ut forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om villkoren för erhållande av sådant stipendium. Ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Måns Jacobsson). Ansökan skall genom justitiedepartementets försorg ges intill Europarådet senast den 15 mars 1977.
M.S.

 

 

Åke Willie Kron avled 3 jan. 1976. Han var född i Norum, Göteborgs och Bohus län, 30 juni 1919, avlade stud.ex. 1937 och jur. kand.ex. i Lund 1943. Efter tingstjänstgöring var han anställd som bankjurist 1945—51 och ägnade sig från 1952 åt advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1953.

 

Fritz Arvid August Carlsson Ulrich avled 8 jan. 1976. Han var född i Stockholm 12 sept. 1904, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Stockholm 1930. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1936.

 

Carl Johan Magnus Bertil Wickman avled 11 jan. 1976. Han var född i Lund 23 okt. 1901, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand.ex. i Lund 1923. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Lund. Han blev led. i samfundet 1931.

 

Folke Nyquist avled 13 jan. 1976. Han var född i Göteborg 22 mars 1918, avlade stud.ex. 1936 och jur. kand.ex. i Stockholm 1941. Han inträdde efter tingstjänstgöring i Svea hovrätt 1943, blev assessor där 1950 och hovrättsråd 1959. Han var byråchef i statens hyresråd 1953—56 och t.f. byråchef i justitiedepartementet 1956—57. Åren 1965—69 var han lagman i hovrätten för Nedre Norrland och blev sistnämnda år lagman i Solna domsaga. Han innehade ett flertal statliga utrednings- och sakkunniguppdrag, bl. a. som ledamot av bostadsrättskommittén 1962—69 och ordf. i bostadsförmedlingsutredningen 1964—67.

 

Henning Patrik Augustin Westrin avled 21 jan. 1976. Han var född i Döderhults församling, Kalmar län, 9 jan. 1896, avlade stud.ex. 1915 och jur. kand.ex. i Stockholm 1920. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1927.

 

Sven Robert Holm avled 25 febr. 1976. Han var född i Stockholm 24 okt. 1898, avlade stud.ex. 1918, blev civilekonom 1922 och avlade jur. kand.ex. i Stockholm 1927. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid stadskontoret ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1937.

 

Nils Hugo Andreas Stenbeck avled 15 mars 1976. Han var född i Stockholm 30 aug. 1933, avlade stud.ex. 1952 och jur. kand.ex. i Uppsala 1957. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1962.