158 NotiserFrans C:son Victor avled 15 mars 1976. Han var född i Östersund 6 sept. 1907, avlade stud.ex. 1926 och jur. kand.ex. i Uppsala 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Östersund och blev led. i samfundet 1936.

 

Tom-Erik Forssner avled 19 mars 1976. Han var född i Stockholm 30 okt. 1908, avlade stud.ex. 1927 och jur. kand.ex. i Stockholm 1933. Han ägnade sig efter tingstjänstgöring åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1938.

 

Tore Enerot avled 21 mars 1976. Han var född i Göteborg 23 okt. 1898, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Uppsala 1922. Efter tingstjänstgöring blev han notarie vid rådhusrätten i Göteborg 1926, assessor vid rådhusrätten 1936 och rådman 1948.

 

Per Sixten Daniel Brolén avled 22 mars 1976. Han var född i Stockholm 16 febr. 1913, avlade stud.ex. 1933 och blev jur. kand. i Stockholm 1946. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Östersund och blev led. i samfundet 1951.

 

Carl Knut Åhman avled 24 mars 1976. Han var född i Köping 18 maj 1886, avlade stud.ex. 1905 och jur. kand.ex. i Stockholm 1912. Han blev rådman i Nyköping 1917 och var borgmästare där 1932—53.

 

Samuel Nisell avled 12 april 1976. Han var född i Malmö 2 okt. 1892, avladestud.ex. 1911 och jur. kand.ex. i Lund 1916. Han ägnade sig efter tingstjänstgöring åt advokatverksamhet och blev 1921 led. i samfundet.

 

Fritjof Sjögren avled 12 april 1976. Han var född i Munkedal, Göteborgs ochBohus län, 19 febr. 1900, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand.ex. i Uppsala1924. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt 1927, blev assessordär 1934 och hovrättsråd 1937. Han blev 1945 häradshövding i Norra Roslagsdomsaga.

 

Carl Harald Victor Schneider avled 30 april 1976. Han var född i Kristianstad 18 juni 1892, avlade stud.ex. 1910 och jur. kand.ex. i Uppsala 1917. Efter tingstjänstgöring inträdde han 1921 i Göta hovrätt, blev assessor där 1924 och hovrättsråd 1930. Åren 1936—59 var han häradshövding i Sunnerbo domsaga.

 

Stig Yngve Randwer Wiberg avled 27 maj 1976. Han var född i Göteborg 9 april 1903, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Lund 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev led. i samfundet 1931.

 

Petrus Grufman avled 7 juni 1976. Han var född i Stockholm 1 juli 1891, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Stockholm 1917. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt 1921 och blev assessor där 1922. Han var t.f. domhavande 1925—35 och från sistnämnda år till sin pensionering 1958 häradshövding i Mellersta Roslags domsaga.

 

Gunnar Gösta Hampus Kjällman avled 10 juni 1976. Han var född i Kävlind, Malmöhus län, 18 juni 1900, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand.ex. i Lund

 

Notiser 1591925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Visby och blev led. i samfundet 1930.