160 PersonalnotiserKammarrätterna. Regeringen har
    30 dec. 1976 förordnat t.f. ass:a i kammarrätten i Sthlm, fisk:a i kammarrätten Thomas Wijkman och Carl-Gustaf Wingren att inneha långtidsvik. på tjänster som ass. i kammarrätten,
    s. d. förordnat länsass. vid länsstyrelsen i Göteborgs o. Bohus län Bengt Hellström, fisk. i kammarrätten i Göteborg Mats Lundström, fisk. i hovr. över Skåne o. Blekinge Håkan Rustand och t.f. ass. i kammarrätten i Göteborg,fisk. i kammarrätten Jarl Åkesson att inneha långtidsvik. på tjänster som ass.i kammarrätten i Göteborg,
    13 jan. 1977 förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Brita Wassén att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten samt
    s. d. förordnat t.f. reg.rättssekr., ass. i kammarrätten i Göteborg Ola Svensson och reg.rättssekr. Gunnar Rennerfelt att inneha långtidsvik. på tjänster som kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    13 jan. 1977 förordnat rådm. i Östersunds tr. Carl Göran Lindelöw att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i tr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Birgitta Adde att vara rådm. i S. Roslags tr.,
    s. d. utnämnt t.f. rev.sekr., ass. i Göta hovr. Kerstin Paulsson-Nordling att fr. o. m. 1 juli 1977 vara rådm. i Jönköpings tr.,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Bo Rydstedt att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Falu tr.,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Lili Wester att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Göteborgs tr. samt
    20 jan. 1977 utnämnt och förflyttat lagm. i Gällivare tr. Fredrik Rekke att fr. o. m. 1 april 1977 vara lagm. i Växjö tr.

 

Brottsförebyggande rådet. Regeringen har 13 jan. 1977 förordnat byråchefen Nils-Uno Fornander att vara ställföreträdare för kanslichefen i brottsförebyggande rådet.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    13 jan. 1977 utnämnt t.f. polismäst. i Östersunds polisdt., polismäst. i Karlskoga polisdt. Lennart Lindblom att vara polismäst. i Haparanda polisdt. samt
    s. d. förordnat polismäst. i Kalix polisdt Sten Källman att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Haparanda polisdt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits 8 okt. 1976 Göran Eek, Helsingborg, Stig Friberg, Stockholm, Olof Rehman, Östersund, Christian Rosenberg, Helsingborg, Göran Stenson, Kristianstad, Hans Wesslau, Stockholm, och Sten Wittsell, Kristianstad, 12 nov. 1976 Johan Andrae, Göteborg, Eric Edström, Växjö, Ingmar Johnson, Nybro, Pieter Kjessler, Göteborg, Elisabeth Lind-Petri, Stockholm, Claes Ljungberg, Borås, Cisela Mortimer, Göteborg, Göran Sjögren, Göteborg, Reidar Stache, Södertälje, Eric Syll, Jönköping, Bertil Tauson, Karlshamn, Åke Ternblad, Växjö, Magnus Thorfinn, Malmö,och Annika Wallin, Uppsala, samt 17 dec. 1976 Björn Agrell, Göteborg, Björn Ahlberg, Göteborg, Trygve Bjurgert, Växjö, Lennart Franson, Karlskrona, Lars Fredborg, Stockholm, Bo Gäfvert, Jönköping, Kurt G. Holm, Ystad, Catarina Markborn-Sörås, Stockholm, Ulf Rahmqvist, Uppsala, Pontus Svinhufvud, Katrineholm, och Monica Wernstedt, Stockholm.

 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Europarådets parlamentariska församling har d. 24 jan. 1977 valt riksmarskalken Gunnar Lagergren till domare i den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.