Notiser 239Bengt Magnus Holmberg avled 23 juni 1976. Han var född i Malmö 10 juli 1918, avlade stud.ex. 1938 och jur. kand.ex. i Lund 1944. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Helsingborg och blev led. i samfundet 1950.

 

Ernst Hugo Fritjof Hederström avled 30 juni 1976. Han var född i Växjö 23 april 1898, avlade stud.ex. 1916 och jur. kand.ex. i Lund 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, åren 1948—64 såsom chef för Hallands läns rättshjälpsanstalt i Halmstad. Han blev led. i samfundet 1931.

 

Kjell Gösta Emanuel Sjöstedt avled 2 juli 1976. Han var född i Stehag, Malmöhus län, 12 okt. 1908, avlade stud.ex. 1929 och jur. kand.ex. i Stockholm 1935. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1945.

 

Carl-Gunder Hedström avled 3 juli 1976. Han var född i Stockholm 27 febr.1902, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Stockholm 1927. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1932.

 

Sven Sigvard Natanael Johanssson avled 4 juli 1976. Han var född i Urshult, Kronobergs län, 26 juni 1914 och avlade jur. kand.ex. i Lund 1946. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Växjö. Han blev led.i samfundet 1954.

 

Paul Emanuel Poss avled 26 juli 1976. Han var född i Stockholm 19 jan. 1890, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Stockholm 1913. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt och blev där assessor 1921 och hovrättsråd 1929. Han blev lagman och ordförande i vattenöverdomstolen 1947.

 

Karl Gustaf Persson avled 17 aug. 1976. Han var född i Arvika 4 febr. 1902, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Uppsala 1926. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig ett par år åt advokatverksamhet och blev 1932 stadsfiskal i Arvika. Han var 1936—38 landsfogde i Värmlands län och innehade 1938—47 samma befattning i Stockholms län, var 1955—56 statsåklagare i Göteborg och 1956—60 byråchef i inrikesdepartementet. Han blev 1960 häradshövding i Gällivare och var 1964—69 häradshövding i Jösse domsaga.

 

Nils Johan Gustaf Wahlberg avled 19 aug. 1976. Han var född i Linköping 23 aug. 1902, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. i Uppsala 1934. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, först i Visby och från 1949 i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1938.

 

Sven Härved Eugen Hellichius avled 26 sept. 1976. Han var född i Lund 5 nov. 1885, avlade stud.ex. 1906 och jur. kand.ex. i Lund 1913. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt 1916, blev assessor där 1920, fiskal 1923 och hovrättsråd 1928. Han var 1933—52 häradshövding i Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga.