Nya justitieråd. Regeringen har 24 febr. 1977 utnämnt expeditionschefen Böret Palm och advokaten Gunnar Ehrner till justitieråd.

 

Justitierådet Böret Palm är född i Säffle 1925. Hon blev jur. kand. i Uppsala 1950. Efter tingstjänstgöring i dåvarande Gästriklands östra domsaga inträdde hon i Svea hovrätt, där hon blev fiskal 1954, assessor 1960 och hovrättsråd 1971. Hon jänstgjorde 1960 och 1961—62 som notarieoch sekr. i riksdagens tredje lagutskott och 1961 som biträde åt JO. Sedan 1962 har hon tjänstgjort i kommunikationsdepartementet, 1962—65 som sakkunnig, 1965-71 som som kansliråd och sedan1971 som expeditionschef.
    Böret Palm har varit expert i bilregisterutredningen, led. och ordf. i bilskatteutredningen och särskild utredare i billeasingutredningen.

 

Justitierådet Ehrner är född i Stockholm 1920.Han blev jur. kand. där 1945. Efter tingstjänstgöring i Ångermanlands södra domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1949. Efter att ha varit bitr. sekr. i Sveriges advokatsamfund 1950—51 anställdes han som bitr. jurist i Wetter & Swartling Advokatbyrå, Stockholm, där han var delägare 1958—74. Han blev ledamot av advokatsamfundet 1953. Sedan 1974 är han delägare  i Carl Swartling Advokatbyrå, Stockholm.
    Ehrner har varit ledamot av advokatsamfundets styrelse 1965—72 och av styrelsen för samfundets Stockholmsavd. 1963—67. Sedan 1973 är han ordf.i samfundets lagstiftningsråd. Han är styrelseled. i flera industribolag.