Scandinavian Studies in Law 1975. Volume 19. Edited by Folke Schmidt. Sthlm 1975. Almqvist & Wiksell. 315 s.

 

Scandinavian Studies in Law 1976. Volume 20. Edited by Folke Schmidt. Sthlm 1976. Almqvist & Wiksell. 337 s.

 

Scandinavian Studies in Law har blivit tjugo år gammal, och man kan konstatera att publikationen har verksamt bidragit till att bryta den språkliga isolering som omger den nordiska juridiken. För den utländske läsare som vill skaffa sig kunskaper om nordisk rätt och rättsvetenskap måste de tjugo volymerna vara en utmärkt källa.
    De nittonde och tjugonde årgångarna, som är föremål för denna anmälan, innehåller många intressanta artiklar. Av mera allmänt intresse är i nittonde årgången Børge Dahls "Product Liability in Scandinavian Law", Niels Eilschou Holms "The Danish System of Open Files in Public Administration"och Anders Victorins "The Implementation of a Wage Policy: Centralized Collective Bargaining in Sweden".
    Tjugonde årgången innehåller en lång rad artiklar av informativ art. Bl. a. kan nämnas Ulf Bernitz' "Consumer Protection: Aim, Methods and Trends in Swedish Consumer Law", Reinhold Fahlbecks "Grievance Settlement Procedures in Swedish Labour Relations", Carl August Fleischers "Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Offshore Operations", Hans Ragnemalms"Administrative Appeal and Extraordinary Remedies in Sweden" och Lars

 

474 LitteraturnotiserErik Taxells "The Law in Finnish Democracy". Årgången avslutas med en bibliografi över dansk juridisk litteratur på främmande språk.


H.D-s