Svenska Kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte 29 apr. 1976, varvid ämnet "Brottsbalken och sexualiteten" diskuterades. Diskussionen inleddes av sekr. i sexualbrottsutredningen, hovrättsfisk. Lars-Göran Engström. Föreningen anordnade 28 okt. 1976 ett extra sammanträde, varvid ämnet "Kriminalvårdsreformen och brottsutvecklingen" diskuterades. Diskussionen inleddes av kriminologerna Hanns von Hofer, Leif Lenke och Leif G. W. Persson samt byråchefen Vilhelm Karlström, kriminalvårdsstyrelsen.
    Föreningens styrelse har sedan årsmötet bestått av justitierådet Carl Holmberg, ordf., riksåkl. Holger Romander, v. ordf., överläk. Karl-Erik Törnqvist, generaldir. Bo Martinsson, prof. Alvar Nelson, polisint. Gottfrid Erlandsson, adv. Magdalena Hæggström, hovrättsass. Jan-Olov Swahn, kriminalvårdsinsp. Paul Samuelsson, universitetsass. Hanns von Hofer, hovrättsass. Jan Vilgeus,sekr., och kriminalvårdsinsp. Ragnar Atterbom.
    Föreningen har 408 medlemmar.

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne höll sammanträde 25 febr., då doc. Ulla Bondeson talade om "Kriminalvård i frihet — intentioner och verklighet", 26 maj, då lagm. Karl-Gustav Lindelöv talade om "Rattfylleripåföljd i stället för fängelse", samt 25 okt., då hovrättsfisk. Sten Heckscher talade om "Sanktionssystemet i omvandling".
    Sällskapets arbetsutskott har under året bestått av hovrättsass. Jan Alvå och Erland Aspelin, doc. Ulla Bondeson, adv. Görel Nordqvist, hovrättsrådet Per Ryding, chefsrådm. Nils-Erik Sellert och f. d. kriminalvårdsdir. Gunnar Thurén.

 

Föreningen Sveriges kronofogdar höll årsmöte 27 april 1976 på Hotell Arkaden, Malmö, med 81 deltagare.
    Styrelsen består av kronofogdarna Lars Widerström, Skövde, ordf., Erik Alfzon, Umeå, v. ordf., Anders Björck, Malmö, remissekr., Ulla Ahlqvist, Sollentuna, sekr., och Bertil Jäderqvist, Falun, kassaförv.
    Föreningen har 193 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges länspolischefer höll 1976 fyra sammanträden. Årsmötet hölls i Falun 9 och 10 juni 1976. Styrelsen har bestått av länspolischeferna Sven-Eric Erstam, ordf., Lennart Palmér, v. ordf., Ingvar Andersson sekr., Christer Horn af Rantzien och John Rudström. Styrelsesuppl. har varit länspolischeferna Ove Hesselgren, Ulf Karlsson och bitr. länspolischefen Gunnar Berggren.
    Föreningen har 27 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges auditörer sammanträdde till ordinarie årsmöte 24 sept. 1976. Rättschefen i försvarsdepartementet Carl-Ivar Skarstedt höll därvid föredrag om "Förändringar i lagar och förordningar i samband med att ämbetsstraffet avskaffades fr. o. m. 1 januari 1976". 29 juni—1 juli hölls i Fredrikshamn det 16:e nordiska militärjuristmötet med deltagande från svensk sida av bl. a. 33 av föreningens medlemmar. Redogörelser lämnades bl. a. om "Utvecklingslinjer inom det nordiska militärjuridiska verksamhetsområdet efter kriget" och om "Den svenska militärjuridiken under förvandling".

 

Notiser 573    Föreningens styrelse består av auditörerna Åke Asp, Stockholm, ordf., Lars Montelius, Linköping, v. ordf., Gustaf Knös, Stockholm, sekr. och skattmästare, Arne Reis, Eksjö, och Gunnar Wessman, Stockholm, med Gerhard Möller, Kristianstad, och Johan Wellander, Stockholm, såsom suppl.
    Föreningen har 74 aktiva och 6 passiva medlemmar.