Utrikesdepartementet. Regeringen har 2 juni 1977 föreskrivit att rättschefen i utrikesdepartementet Hans Danelius skall ha ställning som ambassadör.

 

Ekonomidepartementet. Regeringen har 16 juni 1977 förordnat t. f. dep.rådeti ekonomidep:t, hovr.rådet i Göta hovr. Lars Hedberg att vara dep.råd i dep:t.

 

Budgetdepartementet. Regeringen har
    17 juni 1977 förordnat t. f. statssekr. i budgetdep:t Rolf Skillner att vara statssekr. i dep:t,
    s. d. förordnat t. f. rättschefen i budgetdep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Börje Hårdefelt att vara rättschef i dep:t,
    s. d. förordnat t. f. kanslirådet i försvarsdep:t Karl-Erik Strand att vara dep.råd i budgetdep:t,
    30 juni 1977 förordnat t. f. dep.rådet i budgetdep:t Anders Swartling attvara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat t. f. kanslirådet i budgetdep:t Claes-Olof Carnock att vara kansliråd i dep:t.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har 30 juni 1977 förordnat t. f. statssekr. i utbildningsdep:t Anders Arfwedson att vara statssekr. i dep:t.

 

Kommundepartementet. Regeringen har 16 juni 1977 förordnat hovr.ass. i Svea hovr. Harald Rangnitt att vara dep.råd i kommundep:t.

 

Lagrådet. Regeringen har 16 juni 1977 förordnat f. d. just.råden Sven Edling och Arne Brunnberg att tjänstgöra som ledamöter av lagrådet.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 30 juni 1977 förordnat ass:a i Svea hovr.Christer Brahme och Tor Olsson samt t. f. rådm. i Göteborgs tr, ass. i hovr. f.Västra Sverige Lili Wester att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 9 juni 1977 förordnat extra reg.rättssekr. Rolf Berggren att vara e. o. reg.rättssekr.

 

Justitiekanslern. Regeringen har 18 maj 1977 förordnat hovr.rådet i Sveahovr. Bertil Werner att vara byråchef hos justitiekanslern.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    30 juni 1977 utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Erland Aspelin att vara hovr.råd i hovr.,
    s. d. utnämnt t. f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige, hovr.rådet i hovr. Lars Thorleif att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat rådm., tillika avd.ordf., i Göteborgs tr Lennart Carnemo att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige,
    s. d. till hovr.råd i hovrätten f. Västra Sverige utnämnt ass. i Svea hovr.Lars Persson, rådm. i Uddevalla tr Bjarne Ståhlgren och rådm. i Göteborgs tr Kerstin Winquist samt
    s. d. till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Ulf Berg, Bertil Ekdahl, Lars Eklycke, Lars-Åke Johnsson och Anders Påhlman, i Göta hovr. fisk:a Hans Tillberg och Håkan Wunderman, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Carl Johan Lindgren, Louise Roos och Thomas Fränby samt i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Bengt Björklund och Stefan Wikmark.