576 PersonalnotiserKammarrätterna. Regeringen har
    2 juni 1977 utnämnt 1 :e länsass. vid länsstyrelsen i Jönköpings län Lennart Nordbeck att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Jönköping,
    s. d. till kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping utnämnt rev.sekr. Bo Elmin, ass. i kammarrätten i Jönköping Hans Ericsson och t. f. reg.rättssekr.fisk. i kammarrätten i Göteborg Göran Petersson,
    9 juni 1977 förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Göteborg Bengt Hellström och fisk. i kammarrätten i Sthlm Claes Söderström att vara assessorer i kammarrätten i Jönköping,
    16 juni 1977 förordnat t. f. reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Göteborg Klaus Bärthel att inneha långtidsvik. på tjänst som ass. i kammarrätten samt
    30 juni 1977 utnämnt reg.rättssekr. Ingvar Severin att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    9 juni 1977 utnämnt och förflyttat rådm. i Sollentuna tr Göran Herner att vara rådm. i Jakobsbergs tr,
    s. d. utnämnt extra rådm. i Mota tr Carl Johan Carlsson att vara rådm. i tr,
    16 juni 1977 utnämnt e. o. tekniska ledamöterna Tord Bergsjö, Hugo Bucht, Ingvar Holm, Hugo Mared, Göran Nilsson, Sigurd Olsson och Erik Åsbrink att vara ord. tekniska ledamöter i tr,
    30 juni 1977 utnämnt rådm. i Eksjö tr Sigvard Benndorf att vara lagm. i Västerviks tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Umeå tr Birger Lundström att vara lagm. i Skellefteå tr,
    s. d. utnämnt t. f. rådm., tillika avd.ordf., i Uppsala tr Jan Dufwa att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Uppsala läns norra tr Bo Nordström att vara rådm. i Uppsala tr,
    s. d. utnämnt rådm., tillika vice ordf. på avd., i Malmö tr Bertil Bjelkengren att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Malmö tr Ragnar Nilsson att vara rådm., tillika viceordf. på avd., i tr,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Bollnäs tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Rolf Ström och ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bo Lenter att vara rådmän i Malmö tr samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Gunilla Polland att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Umebygdens tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 16 juni 1977 utnämnt extra ordf. i hyresnämnden i Malmö, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Sven Malmberg att vara ordf. i hyresnämnden.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    18 maj 1977 utnämnt polisint. i Sthlms polisdt Håkan Kyhle att vara polisöverint. i dt,
    s. d. utnämnt polismäst. i Mora polisdt Björn Lundevall att vara polismäst. i Karlskoga polisdt,
    30 juni 1977 förordnat polisint. i Linköpings polisdt Johan Lindgren att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Oskarshamns polisdt, samt
    4 aug. 1977 utnämnt polisint. i Hallsbergs polisdt Bertil Jeansson att vara polismäst. i dt.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 31 maj 1977 förordnat distr.åkl. i Uddevalla åkl.dt Fredrik Pettersson att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl.i dt.

 

Datainspektionen. Regeringen har
    2 juni 1977 förordnat byråchefen i datainspektionen Jan Freese att vara gen.dir. i datainspektionen samt
    9 juni 1977 förordnat t. f. byråchefen i datainspektionen Nils Rydén att vara byråchef i datainspektionen samt ställföreträdare för gen.dir.