Hovrätterna. Regeringen har
    8 sept. 1977 utnämnt dep.rådet i socialdep:t, ass. i hovr. f. Övre Norrland Lars Grönwall och t. f. rådm. i Umebygdens tr, ass. i hovr. f. Övre Norrland Gunnar Sjöblom att vara hovr.råd i hovr. samt
    15 sept. 1977 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Christer Rune att bestrida göromål som ank. på innehav. av tjänst som hovrättslagm. i hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 18 aug. 1977 förordnat fisk. i kammarrätten i Jönköping Göran Kastman att inneha långtidsvik. på tjänst som ass. i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. Regeringen har.
    8 sept. 1977 utnämnt rådm. i Solna tr Carl-Gustaf Grotander att vara lagm. i Huddinge tr,
    s. d. utnämnt byråchefen i domstolsverket Lars Åhlén att vara lagm. i Jönköpings tr,
    s. d. utnämnt ass. i Sthlms tr Lennart Nordman, ass. i Svea hovr. Rolf Nöteberg och kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall Lars Rabe att vara rådmän i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Vänersborgs tr Bengt Magnusson att vara ord.rådm. i tr,
    s. d. utnämnt chefen för allm. adv.byrån i Haparanda Bertil Berglund att vara rådm. i Haparanda tr,
    15 sept. 1977 utnämnt rådm., tillika avd.ordf. i Malmö tr Nils-Erik Sellert att vara rådm. i Lunds tr samt
    s. d. utnämnt ordf. i allm. reklamationsnämnden, stf näringsfrihetsombudsmannen, hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Olof Tranell att vara lagm. i Örebro tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 11 aug. 1977 utnämnt e. ordf. i hyresnämnden i Gbg, ass. i Gbgs tr Leif Börjesson att vara ordf. i hyresnämnden.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    8 sept. 1977 utnämnt polismäst. i Lidingö polisdt, t. f. polismäst. i Huddinge polisdt Carl-Magnus Adner att vara polismäst. i Huddinge polisdt,
    s. d. förordnat polismäst. i Enköpings polisdt Ingemar Sjöstrand att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Södertälje polisdt,
    s. d. utnämnt polisint. i Helsingborgs polisdt Kaj Hansson att vara polismäst. i Ystads polisdt,
    s. d. utnämnt polisint. i Gbgs polisdt Björn Rodén att vara polismäst. i Mariestads polisdt samt
    s. d. utnämnt polisint. i Visby polisdt Stellan Dannäs att vara polismäst. i Åmåls polisdt.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 8 sept. 1977 utnämnt kammaråkl. i Sthlmsåkl.dt Ola Nilsson att vara chefsåkl. vid åkl.mynd. i dt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits 4 maj 1977 Kerstin Lundberg-Henriksson, Eskilstuna, Björn A. Marklund, Stockholm, Mats Müllern, Stockholm, Christer Nyström, Sundsvall, Hans Olsson, Stockholm, Lennart Olsson, Avesta, Bengt Sjönander, Stockholm, Olof Wijk, Uppsala, och Lars Wikström, Göteborg, samt 15 juni 1977 Lennart Brodén, Göteborg, Per Eric Erlandsson, Stockholm, Lars Ganters, Värnamo, Nils Grafström, Stockholm, Bengt Grönstedt, Stockholm, Lennart Hansson, Eslöv, Tomas Jonson, Landskrona, Nils Ove Jonsson, Stockholm, Mikael Krafft, Stockholm, Nils Erik Sjölin, Skara, Hans Erik Stjerna, Malmö, Bengt Stridh, Örebro, Mathias Larsson, Karlstad, Carin Melin Nauclér, Karlskoga, Jan Pokorny, Växjö, Sven Sällström, Göteborg, Bengt Söderström, Stockholm, Sixten Ulväng, Köping, Nils Anders Wallander, Stockholm, och Hans G:son Wikmark, Stockholm.