Centro Internazionale Magistrati, Luigi Severini, i Perugia i Italien hade under 1976 års studiekurs 3—9 september som ämne konsumentskydd. 12 länder var representerade, från Skandinavien endast Sverige. De svenska materiella bestämmelserna på området är ju vid en internationell jämförelse mycket färska och med ett par undantag ej heller så enastående. Att döma av den franska rapporten har t. ex. Frankrike en möjligen alltför rik flora av olika bestämmelser till konsumentens skydd. En av de brittiska representanterna talade varmt för small claims courts, en motsvarighet till den svenska rättegången i tvistemål om mindre värden som också från svensk sida betonades såsom något mycket positivt. När det gäller prisövervakning tilldrog sig stort intresse den schweiziske federale "Mister Price", till vilken var och en — schweizisk medborgare eller bara turist — kan vända sig vid misstanke att prisbestämmelser har överskridits i ett enskilt fall.
    Redan 1975 visade särskilt italienarna intresse för ombudsmannainstitutet (se SvJT 1976 s. 76). Därför var det nu roligt att kunna redogöra för KOs verksamhet och den nytta som KO gjort under 1970-talet, t. ex. den välgörande storstädning som skett beträffande villkor i standardkontrakt samt det värdefulla i att KO verkligen kunnat uträtta något konkret och att de svenska materiella bestämmelserna på så sätt kan slå igenom i det praktiska vardagslivet.
    1977 års kurs kommer att ägnas åt strejkrätten. Arbetsspråk är italienska, i andra hand franska. Intresserade torde i god tid anmäla sig till hovrättslagmannen Lars-Erik Tillinger, Svea hovrätt, för ytterligare upplysningar.


Birgitta Egenvall