Högsta domstolen. Regeringen har 29 sept. 1977 förordnat rådm. i Lycksele tr Kjell Bülund att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 27 okt. 1977 förordnat extra reg. rättssekr.Clary Tenne att vara e. o. reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    29 sept. 1977 till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Per Eklund, Göran Ewerlöf, Agneta Graffman, Gunilla Gustafsson, Birgitta Hahn, Ulf Hellbacher och Per Sören Olsson, i Göta hovr. fisk:a Klas Mogren, Göran Olsson och Lennart Andersson, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Anders Nilsson, i hovr.f. Västra Sverige fisk:a Ingrid Lindstén, Bertil Josefson och Carl Magnus Pontén samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Magnus Lundeberg,
    13 okt. 1977 utnämnt t. f. hovr.råden, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Arne Thuresson och Erik Holmberg att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd. i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Nils Edwall och Jan Gehlin att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. samt
    s. d. utnämnt rådm. i S. Roslags tr Eskil Persson och ass. i Svea hovr. Bengt Malmström att vara hovr.råd i hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 13 okt. 1977 förordnat fisk:a i kammarrätten i Gbg Karin Gezelius och Håkan Körner samt 1 :e länsnot. vid länsstyrelsen i Göteborgs o. Bohus län Claes Linder att inneha långtidsvik. på tjänster som ass. i kammarrätten i Gbg.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    13 okt. 1977 förordnat hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Sten Leire att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm., tillika avd.ordf., i Gbgs tr,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Uppsala tr, rev.sekr. Björn Flink att vara rådm. i Uppsala läns n:a tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Sthlms tr Harry Jusélius att vara rådm. i Eksjö tr,
    s. d. utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i hovr. f. Övre Norrland Bo Widegren att vara rådm. i Uddevalla tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Hans Heimer att vara rådm. i Umeå tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Bertil Svahn att vara rådm. i Katrineholms tr,
    s. d. förordnat ass:a i hovr. f. Västra Sverige Peter Ingvarsson och StefanWikmark att inneha långtidsvik. på tjänster som rådm. i Borås tr samt
    s. d. utnämnt och förflyttat tekniske ledamoten i tingsrätterna Bertil Hall att vara teknisk ledamot i hovrätterna.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 13 okt. 1977 utnämnt extra ordf. i hyresnämnden i Sthlm, rev.sekr:a Hans Anderberg, Lars Arvidsson och Olof Westman att vara ordf. i hyresnämnden.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har 29 sept. 1977 förordnat adv. Bengt Ljungdahl att inneha långtidsvik. på tjänsten som chef för allm. advokatbyrån i Örebro.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    29 sept. 1977 utnämnt bitr. länspolischefen hos länsstyrelsen i Sthlms län Gunnar Berggren att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Kopparbergs län samt
    27 okt. 1977 utnämnt polismäst. i Trollhättans polisdt Folke Wårdell att vara polismäst. i Ulricehamns polisdt.