Personalnotiser 77Justitiedepartementet. Regeringen har
    21 okt. 1976 förordnat lagm. i Sthlms tr. Henry Mongomery att vara statssekr. i dep:t,
    4 nov. 1976 förordnat kanslirådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Bo Svensson att vara dep.råd i dep:t,
    s. d. förordnat t.f. kanslirådet i justitiedep:t, ass. i hovr. f. Västra Sverige Bengt Nilsson att vara kansliråd och t.f. dep.råd i dep:t,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Lars Beckman att vara t.f. kansliråd i dep:t,
    2 dec. 1976 förordnat t.f. rättschefen i justitiedep:t Per Jermsten att vara rättschef i dep:t,
    9 dec. 1976 förordnat dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Staffan Magnusson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rättschef i dep:t,
    22 dec. 1976 förordnat t.f. dep.rådet i justitiedep:t, ass i hovr. f. Västra Sverige Bengt Nilsson att vara dep.råd i dep:t,
    s. d. förordnat t.f. kanslirådet i justitidep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Åke Ihrfelt att vara t.f. dep.råd i dep:t,
    s. d. förordnat t.f. kanslirådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Lars Beckman att vara kansliråd i dep:t samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bo Broomé att vara t.f. kansliråd i justitiedep:t.
    Dep.chefen har
    1 nov. 1976 förordnat bankkamreren, f.d. led. av riksdagen Sven Gustafson att vara ordf. i massmedieutredn.,
    5 nov. 1976 förordnat länsåkl. Axel Morath att vara expert i utredn. ang. översyn av häktningsbestämmelserna,
    11 nov. 1976 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Axel Lundqvist att biträda som sakk. i justitiedep:t,
    19 nov. 1976 förordnat hovr.rådet, ordf. i allm. reklamationsnämnden Olof Tranell att vara ordf. i småhusköpkommittén,
    23 nov. 1976 förordnat doc. Clarence Blomquist att vara expert i utredn.om isolering inom krim.vården,
    7 dec. 1976 förordnat hovr.ass. Rolf Nöteberg att vara expert i stiftelseutredn.,
    9 dec. 1976 förordnat prof. Knut Sveri att vara expert i utredn. om isolering inom krim.vården,
    10 dec. 1976 förordnat hovr.ass. Leif Carbell att vara sekr. i försäkringsrättskommittén,
    14 dec. 1976 förordnat f.d. reg.rådet Frank Öhman att vara ordf. i massmediekoncentrationsutredn. samt
    15 dec. 1976 förordnat byråchefen Jan Freese att vara expert i utredn. om översyn av lagstiftn. om personorienterad ADB-information m. m.

 

Utrikesdepartementet. Regeringen har
    2 sept. 1976 förordnat ambassadören Hans Björk att vara dep.råd i utrikesdep:t samt
    14 okt. 1976 förordnat utrikesrådet Hans Blix att vara statssekr. i dep:t.

 

Kommunikationsdepartementet. Regeringen har 9 dec. 1976 förordnat ass. ihovr. över Skåne o. Blekinge Valter Nilsson att vara rättschef i kommunikationsdep:t.

 

Finansdepartementet. Regeringen har 11 nov. 1976 förordnat dep.rådet i finansdep:t Bengt Johansson att vara budgetchef i dep:t.

 

Kommundepartementet. Regeringen har 14 okt. 1976 förordnat hovrättslagm. i Svea hovrätt Fredrik Sterzel att vara statssekr. i dep:t.

 

Domstolsverket. Regeringen har 4 nov. 1976 förordnat riksdagsled. Gunilla André att vara led. i domstolsverkets styrelse.