78 PersonalnotiserHögsta domstolen. Regeringen har
    18 nov. 1976 förordnat f.d. just.rådet Sven Edling att tjänstgöra som ledamot av lagrådet,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Bengt Lindeblad, rådm. i Gbgs tr Tomas Huldén, t.f. rådmännen i Sthlms tr, ass:a i Svea hovrätt Mona Tjulander och Claes Djurberg, ass. i Svea hovr. Per Urell och ass. ihovr. över Skåne o. Blekinge Bo Axelsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.,
    2 dec. 1976 förordnat t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Marianne Adolfsson att vara e.o. rev.sekr.,
    9 dec 1976 förordnat just.rådet Bertil Alexanderson att vara ordf. på avd.i högsta domstolen samt
    22 dec. 1976 förordnat byråchefen hos riksåklagaren Sven Leander att vara kanslichef i högsta domstolen.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    2 dec. 1976 förlängt förordnandet för reg.rådet Gunnar Cars att vara ordf.på avd. i reg.rätten,
    s. d. förordnat länsass. vid länsstyrelsen i Kopparbergs län Lars Lundholm och t.f. ass. i kammarrätten i Sthlm Sverker Hydén att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.,
    9 dec. 1976 förordnat extra reg.rättssekr:a Gunnar Rennerfelt, Göran Grege och Sven Börjeson att vara e.o. reg.rättssekr.,
    s. d. förordnat t.f. reg.rättssekr:a Eva Östberg och Bo Holmberg att vara e. reg.rättssekr. samt
    22 dec. 1976 förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Klas Herrlin och avd.dir. i riksskatteverket Lars Rekke att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    18 nov. 1976 förordnat hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Hans Olsson att inneha långtidsvik. på tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    25 nov. 1976 utnämnt t.f. rättschefen i finansdep:t, ass. i Svea hovr. Börje Hårdefelt och rådm. i Sthlms tr Lars Hoff att vara hovr.råd i Svea hovr.,
    9 dec. 1976 utnämnt t.f. hovr.lagm. i Svea hovr., rådm. i Södertörns tr Karl Modigh att vara hovr.lagm. i hovr.,
    s. d. förordnat kanslichefen i högsta domstolen, hovr.rådet i Svea hovr. Lars Wilhelmson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i hovr. samt
    15 dec. 1976 till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Ingrid Almbladh, Mats Ericsson, Gertrud Holmquist, Tony Junestad, Anders Kinberg, Ragnar Lindgren, Anna Britta Malmström och Lars Örbrink, i Göta hovr. fisk:a Fredrik Chambert och Johan Östling, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Marie Varenius samt i hovr. f. Västra Sverige fisk. Dan Fernqvist.

 

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    25 nov. 1976 utnämnt t.f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm, kammarrättsrådet i kammarrätten Sten Anderfors att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. förordnat t.f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm, kammarrättsrådet i kammarrätten Lennart Kleberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd, tillikavice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Ulf Reenstierna att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt reg.rättssekr. Elisabeth Loheman, t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm, reg.rättssekr. Lars Lindqvist och t.f kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Olov Mattsson att vara kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förordnat t.f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall, kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Per-Olof Henriks-

 

Personalnotiser 79son, t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm, reg.rättssekr. Clas Sundin och l :e länsass. vid länsstyrelsen i Västmanlands län Birgitta Liljefors att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    s. d. förordnat reg.rättssekr:a Olof Bonnert och Hans Kessler att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Sthlm Jan Francke och t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg, reg.rättssekr. Åke Roos att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Gbg,
    s. d. förordnat t.f. reg.rättssekr., länsass. vid länsstyrelsen i Örebro län Jan Adéll och ass. i hovr. f. Västra Sverige Bengt Wileke att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd i kammmarrätten i Gbg,
    s. d. förordnat t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall, reg.rättssekr. Sven Palme att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Gbg,
    s. d. utnämnt t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Björn Bryngelsson att vara kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förordnat t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall, reg. rättssekr. Benkt Rosenlund och t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall, ass. i kammarrätten Per Ejvinson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förordnat ass. i kammarrätten i Sundsvall Hans Sjögren att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten samt
    22 dec. 1976 förordnat t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg, fisk. i kammarrätten Anders Ahlquist att vara assessor i kammarrätten.