Tingsrätterna. Regeringen har
    4 nov. 1976 utnämnt rättschefen i kommunikationsdep:t, hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Jan Johnsson att vara lagm. i Göteborgs tr,
    s. d. förordnat f.d. chefsrådm. Wilhelm von Schéele att uppehålla tjänsten som lagm. i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Karin Bredberg-Olsson att vara rådm. i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Rubenson att vara rådm. i Karlstads tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Björn Inger att vara rådm. i Kalmar tr,
    11 nov. 1976 förordnat t.f. rådm. i Göteborgs tr, ass. i hovr. f. VästraSverige Jean Andréasson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Gbgs tr Margareta Täcklind att vara rådm. i tr,25 nov. 1976 utnämnt och förflyttat rådm. i Handens tr Nils Widborg att vara rådm. i Jakobsbergs tr,
    9 nov. 1976 förordnat t.f. rådm. i Södertälje tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Rolf Ström att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Bollnäs tr samt 22 dec. 1976 utnämnt lagm. i Norrköpings tr Carl-Anton Spak att fr. o. m.1 april 1977 vara lagm. i Sthlms tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 18 nov. 1976 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Peter Ingvarsson att inneha långtidsvik. på tjänst som ordf. i hyresnämnden i Gbg.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    4 nov. 1976 förordnat avd.chefen hos rikspolisstyrelsen Lennart Printz att vara överdir. hos styrelsen,
    11 nov. 1976 förordnat byråchefen hos rikspolisstyrelsen Ulf Waldau att vara avd.chef hos styrelsen,
    s. d. förordnat byråchefen hos rikspolisstyrelsen Joel Öhrn att inneha långtidsvik. på en tjänst som avd.chef hos styrelsen,
    22 dec. 1976 förordnat avd.dir. hos rikspolisstyrelsen Seppo Wuori samt polisintendenterna hos styrelsen Curt Carlgren och Sture Höglund att vara byråchefer hos styrelsen samt

 

80 Personalnotiser    s. d. förordnat polismäst. i Oskarshamns polisdt Carl-Axel Holmström att bestrida göromål som ank. på byråchef hos rikspolisstyrelsen.