Budgetdepartementet. Regeringen har 22 dec. 1977 förordnat t.f. byråchefen hos länsstyrelsen i Sthlms län, fisk. i kammarrätten i Sthlm Lennart Grufberg att vara dep. råd i budgetdep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har 15 dec. 1977 förordnat ass. i Svea hovr. Lars Lunning att vara rättschef i arbetsmarknadsdep:t.

 

Arbetsdomstolen. Regeringen har 15 dec. 1977 förordnat rättschefen i arbetsmarknadsdep:t, hovr.rådet i Göta hovr. Åke Bouvin att vara ordf. i arbetsdomstolen.

 

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Regeringen har 12 jan. 1978 förordnat hovr.pres. Erik Åqvist att vara led. i tjänsteförslagsnämnden samt förordnat hovr.pres. Karl-Erik Skarvall att vara ers. för Åqvist i nämnden.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 22 dec. 1977 förordnat t.f. rådm. i Handens tr, ass. i Svea hovr. Knut Öhrström och ass. i Svea hovr. Charles Gavatin att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har 22 dec. 1977 till ass. i hovr. f. Västra Sverige förordnat fisk:a Håkan Ernström, Sigvard Helin, Jörgen Kvist och Anders Gustafson.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 22 dec. 1977 förordnat t.f. ass. i kammarrätten i Gbg, fisk. i kammarrätten Marianne Lundstedt och fisk. i samma kammarrätt Göran Schiller att inneha långtidsvik. på tjänster som ass. i kammarrätten.

 

Rättshjälpsnämnderna. Regeringen har 22 dec. 1977 förordnat t.f. hovr. lagm. Lars Öhrbom att vara ordf. i rättshjälpsnämnden i Gbg samt förordnat kammarrättsrådet Weine Jarnevall att vara ers. f. Öhrbom i rättshjälpsnämnden.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    22 dec. 1977 förordnat polisint. i Gbgs polisdt Jan Värnhall att inneha långtidsvik. på tjänst som polisöverint. i dt samt
    s. d. förordnat polisint. i Ängelholms polisdt Lars Wictor att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Storumans polisdt.

 

Riksdagens ombudsmän har 20 dec. 1977 förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Annika Sandström att vara föredragande vid riksdagens ombudsmannaexpedition.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits 7 okt. 1977 Johan Ahnsjö, Växjö, Mats Bengtsson, Skellefteå, Anders Bergkrans, Helsingborg, Göran Björlin, Växjö, Magnus Bolmstrand, Kristianstad, Per-Åke Fredricksson, Arvika, Göran Grauers, Stockholm, Tage V. Grubbe, Stockholm, Lennart Jemtelius, Karlstad, Lars-Erik Juth, Stockholm. Staffan Krüger, Uppsala, Olof Larsson, Hässleholm, Olof Lidén, Oskarshamn, Leif Ljungholm, Lund, Peter Morawetz, Stockholm, Svante Nyman, Stockholm, Bertil Ribbenberg, Sundsvall, Eva Salén, Stockholm, Mats Sommestad, Katrineholm, Carl Johan Smith, Stockholm, Bo-Eric Sållarp, Tranås, Bo Thorén, Stockholm, och Roland Wallin, Stockholm, samt 16 dec. 1977 Per Bergsten, Eskilstuna, Bertil Eklund, Stockholm, Alva Meljestrand, Sundsvall, CaiInge Holm, Malmö, Bertil Jönsson, Malmö, Peter Kranklis, Kramfors, Gunnar Kullberg, Luleå, Anders Persson, Landskrona, Lars Sundén, Trelleborg, och Leif Zander, Höganäs.