WILLIAM TWINING & DAVID MIERS. How to Do Things with Rules. London 1976. Weidenfeld and Nicolson. 270 s.

 

Detta är en underfundig bok i allmän rättslära. Författarna professor William Twining, känd som framstående kännare av den s. k. amerikanska realismen, och universitetslektorn David Miers, båda engelsmän, vill med utgångspunkt både i mycket enkla exempel och i aktuella rättsfall analysera begreppet "regel" — inte blott i juridiska sammanhang — reglers sätt att fungera och de operationer med regler som uttolkare och tillämpare genomför. Metoden är i hög grad det traditionella common-sense-mässiga resonemanget, även om de avslutande avsnitten om förhållanden mellan och strukturer hos regelkomplex nyttjar enkla grafiska framställningsmetoder. Författarna är — ovanligt nog— förtrogna med moderna skandinaviska bidrag till rättstillämpnings- och lagtolkningsproblemen, särskilt Eckhoff citeras med instämmande. Något eget "system" utvecklar inte de båda engelska juristerna. Deras syfte är snarare att peka på problem än att lösa sådana. Med denna reservation i minnet kan läsaren räkna med en både uppslagsrik, skarpsinnig och tankeväckande lektyr i behaglig — ibland rolig — språklig kostym.
 

S. S.