Fredrik Andreas Mundahl avled 3 dec. 1976. Han var född i Nora 9 dec. 1888, avlade stud.ex. 1906 och jur. kand.ex. i Uppsala 1913. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev ledamot i samfundet 1918.

 

Bertil Jacob Landberg avled 3 dec. 1976. Han var född i Trollhättan 8 febr. 1895, avlade stud.ex. 1915 och jur. kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1928 i Göteborg. Han blev ledamot i samfundet 1925.

 

Sven Eskil Lampers avled 00 dec. 1976. Han var född i Uddevalla 3 maj 1904, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Stockholm 1928. Efter tingstjänstgöring inträdde han 1935 i Göta hovrätt. 1955 blev han rådman i Göteborgs rådhusrätt och 1960 blev han chefsrådman där.

 

Lars-Erik Teodor Holmberg avled 15 dec. 1976. Han var född i Karlskrona 29 juli 1899, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Lund 1930. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge. 1941 blev han assessor vid rådhusrätten i Malmö och 1948 blev han rådman där.

 

Gustaf Allan Björklund avled 18 dec. 1976. Han var född i Sundsvall 1 juli 1912, avlade stud.ex. 1930 och jur. kand. ex. i Uppsala 1934. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt. 1949 utnämndes han till hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland. Senare samma år blev han direktör i Rederiaktiebolaget Nordstjernan och blev 1956 vice verkställande direktör där.

 

Gustaf Axel Vilhelm Eriksson avled 27 dec. 1976. Han var född i Halmstad 1895, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. i Lund 1919. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev hovrättsråd 1931. Under åren 1935—38 var han expeditionschef i justitiedepartementet. 1938 blev han häradshövding i Södra Åsbo och Bjäre domsaga.

 

Hakon Auerbach avled 29 dec. 1976. Han var född i Berlin 20 sept. 1905, avlade stud.ex. i Tyskland 1923 och i Sverige 1934. 1932 blev han dr. jur. i Halle och 1937 avlade han jur. kand.ex. i Stockholm. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Stockholm och han blev ledamot i samfundet 1942.

 

Otto Harry Lindell avled 4 jan. 1977. Han var född i Trelleborg 8 nov. 1903, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. i Lund 1930. Efter tingstjänstgöringtjänst gjorde han först vid kriminalpolisen i Stockholm och därefter i överståthållarämbetet. 1948 kom han till Stockholms rådhusrätt där han blev assessor 1953 och rådman 1963.