316 NotiserNils Hugo Stenbeck avled 6 jan. 1977. Han var född i Uppsala 15 okt. 1890, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Uppsala 1914. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1919.

 

Helmer Felix Lindh avled 1 jan. 1977. Han var född i Flosjöhyttan, Örebro län, 14 dec. 1893, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Uppsala 1926. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Uppsala och blev ledamot av samfundet 1930.

 

Bror Åke Conrad Quensel avled 8 jan. 1977. Han var född i Stockholm 5 okt. 1901, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand. ex. i Stockholm 1924. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1930.

 

Gustaf Ferdinand Lindstedt avled 11 jan. 1977. Han var född i Dorpat, Estland, 23 maj 1883, avlade stud.ex. 1900 och jur. kand.ex. i Uppsala 1904.1947 blev han juris hedersdoktor i Lund. 1918 blev han hovrättsråd i Sveahovrätt och under åren 1919—24 var han militieombudsman innan han 1940 blev häradshövding i Frosta och Eslövs domsaga. 1947—50 var han hovrättslagman i Svea hovrätt och 1950—54 var han ordförande i statens hyresråd.

 

Sven-Olof Lundén avled 25 jan. 1977. Han var född i Uppsala 24 okt. 1917, avlade stud.ex. 1936 och jur. kand.ex. i Uppsala 1940. Efter tingstjänstgöring bedrev han advokatverksamhet i Uppsala och blev ledamot av samfundet 1947.

 

Otto Johan Ekenberg avled 5 febr. 1977. Han var född i Södertälje 4 okt. 1882, avlade stud.ex. 1900 och jur. fil.ex. i Uppsala 1901. 1904 blev han juris utrinsque kandidat. Efter tingstjänstgöring blev han 1913 e. o. assessor vid kammarrätten och 1918 advokatfiskal där. 1920—49 var han kammarrättsråd.

 

Gustav Torsten Eriksson avled 6 febr. 1977. Han var född i Härnösand 2 dec. 1906, avlade stud.ex. 1925 och jur. kand.ex. i Stockholm 1930. 1937 blev han amanuens i fångvårdsstyrelsen. 1960—70 var han generaldirektör i kriminalvårdsstyrelsen och 1970—73 var han FN:s rådgivare i kriminalpolitiska frågor. Han var ledamot av ett stort antal kommittér och han har utgivit ett flertal skrifter.

 

Nils Gunnar Högberg avled 17 febr. 1977. Han var född i Vadstena 15 mars 1884, avlade stud.ex. 1902 och juris utrinsque ex. i Uppsala 1908. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Örebro och blev ledamot av samfundet 1914.

 

Peter Robert Hultén avled 22 febr. 1977. Han var född i Hudiksvall 24 maj 1948, avlade stud.ex. 1967 och jur. kand.ex. i Stockholm 1972. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten för Övre Norrland, där han blev fiskal 1976.