Notiser 317Inge Håkansson avled 2 mars 1977. Han var född i Bräkne-Hoby, Blekinge län, 23 jan. 1902, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Lund 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Karlshamn och blevledamot av samfundet 1942.

 

Nils Ragnar Reimers avled 2 mars 1977. Han var född i Sundsvall 23 dec. 1902, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Uppsala 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sundsvall och blev ledamot av samfundet 1943.

 

Tage Zetterlöf avled 6 mars 1977. Han var född i Partille 5 mars 1905, avlade stud.ex. 1924 och jur. kand.ex. i Stockholm 1934. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev ledamot av samfundet 1938.

 

Nils Albert Georg Nilson avled 11 mars 1977. Han var född i Helsingborg 30 april 1902, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand.ex. i Lund 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Ulricehamn och blev ledamot av samfundet 1948.

 

Gustaf William Hemberg avled 5 april 1977. Han var född i Paris 1 mars 1890, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Uppsala 1913. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev hovrättsråd 1929. Samma år blev han revisionssekreterare. 1932—49 var han verkställande direktör i Livförsäkrings AB Nordstjernan och 1948—55 v. verkställande direktör i Livförsäkrings AB Skandia-Nordstjernan.

 

Erland Hagéus avled 8 april 1977. Han var född i Nättraby, Blekinge län, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. i Lund 1921. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig först åt advokatverksamhet. 1926 kom han till Göteborgs rådhusrätt där han var rådman 1948—60.

 

Allvar Oscar Elmström avled 13 april 1977. Han var född i Nyköping 19 okt. 1888, avlade stud.ex. 1907 och jur. kand.ex. i Stockholm 1912. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1917.

 

Rune Anton Kristensson avled 28 april 1977. Han var född i Örebro 4 juni 1908, avlade stud.ex. 1930 och jur. kand.ex. i Stockholm 1940. 1942—62 var han ombudsman för Sveriges yngre läkares förening. 1942 blev han också ombudsman för Sveriges yngre juristers förening. 1947—50 var han ordförande i Sveriges juristförbund och 1949—50 var han förste vice ordförande i Saco. Efter 1962 bedrev han egen rörelse.

 

Eskil Johan Emanuel Drangel avled 4 maj 1977. Han var född i Stockholm 3 juni 1886, avlade stud.ex. 1904 och jur. kand.ex. i Uppsala 1909. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev hovrättsråd 1927 och lagman 1947.

 

Sven Sigurd Norsell avled 8 maj 1977. Han var född i Helsingborg 7 nov. 1902, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Lund 1926. Efter tingstjänstgöring inträdde han först i Svea hovrätt och därefter i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1937 och hovrättsråd 1943. 1950 blev han häradshövding i Bräkne och Karlshamns domsaga.