398 PersonalnotiserNytt regeringsråd. Regeringen har 6 april 1978 utnämnt kanslichefen Rolf Engblom till regeringsråd.
    Regeringsrådet Engblom är född i Nacka 1922. Han avlade jur. kand.ex. i Stockholm 1948 och inträdde efter tingstjänstgöring i kammarrätten i Stockholm. Han blev där fiskal 1959, assessor 1963 och kammarrättsråd 1972.
    Engblom har varit sekreterare hos 1950 års skattelagssakkunniga 1953—54 och haft uppdrag i finansdepartementet 1954—55. Han var bitr. sekreterare i bevillningsutskottet 1956—64 och har varit kanslichef i bevillnings- resp. skatteutskottet sedan 1964.
    Engblom har sedan 1958 varit redaktör för Svensk skattetidning.

 

Ny professor. Regeringen har 16 mars 1978 utnämnt t. f. professorn Kjell Å. Modéer till professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
    Professor Modéer är född i Malmö 1939. Efter jur. kand.ex. i Lund 1966 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö och blev 1971 ledamot av samfundet. Han avlade jur. dr.ex. i Lund 1975 och blev samma år förordnad som docent i rättshistoria vid Lunds universitet. 1976 blev han t. f. professor i rättshistoria vid universitetet.
    Modéer har utgivit doktorsavhandlingen Gerichtbarkeiten der schwedischen Krone im deutschen Reichsterritorium (1975) samt Hovrättenöver Skåne och Blekinge. En överrätts tillkomsthistoria (1971). Han har vidare i fackpressen publicerat artiklar i skilda rättshistoriska ämnen.
    Modéer är redaktör för skriftserien Rättshistoriska studier.

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    6 mars 1978 förordnat överåkl. Sven-Olof Håkansson att vara expert i utredn. om förfarandet i vissa disciplinärenden m. m.,
    14 mars 1978 förordnat hovr.ass. Tony Junestad att vara bitr. sekr. i rättegångsutredningen,
    s.d. förordnat led. av riksdagen Hans Petersson att vara särskild utredare i utredn. med uppdrag att göra en utvärdering av tillämpningen av lagen om tillfälligt omhändertagande och lagen om omhändertagande av berusade personer m. m.,
    21 mars 1978 förordnat hovr.fisk. Olof Egerstedt att biträda som sakk. i dep:t,
    22 mars 1978 förordnat bitr. prof. Per Henrik Lindblom att vara expert i rättegångsutredningen,
    29 mars 1978 förordnat kammarrättsfisk. Margareta Sahlström att biträda som sakk. i dep:t samt
    3 april 1978 förordnat fil. lic. Inga Gustafsson att vara expert i utredn. om barnens rätt.

 

Kommunikationsdepartementet. Regeringen har 30 mars 1978 förordnat riksdagsled. Georg Danell att vara statssekr. i kommunikationsdep:t.

 

Budgetdepartementet. Regeringen har 16 mars 1978 förordnat ass. i Svea hovr. Lennart Aspegren att vara kansliråd i budgetdep:t.