Personalnotiser 399Utbildningsdepartementet. Regeringen har 16 mars 1978 förordnat kanslirådet i utbildningsdep:t Birger Halle att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som exp.chef i dep:t.

 

Handelsdepartementet. Regeringen har 30 mars 1978 förordnat dep.sekr. Mikael Ankers att vara t.f. dep.råd i handelsdep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 30 mars 1978 förordnat rådm. i Huddinge tr Bengt Fredelius, t.f. rådm. i Sthlms tr Michael Mohammar och ass. i Svea hovr. Jan Petersson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    30 mars 1978 förordnat t.f. ass. i kammarrätten i Gbg Lars Holm att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr. samt
    6 april 1978 förordnat t.f. ass. i kammarrätten i Sthlm Gerhard Gammer att inneha långtidsvik. på tjänst som reg. rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har 30 mars 1978 till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Mats Friberg, Jan Nordlund och Jan Ulmander, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Staffan Jansler, i hovr. f. Västra Sverige fisk. Anders Iacobaeus samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Gunnel Wennberg.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    30 mars 1978 förordnat t.f. reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Gbg Lars Erik Enhörning att inneha långtidsvik. på tjänst som ass. i kammarrätten,
    6 april 1978 utnämnt t.f. kammarrättslagm. i kammarrätten i Sthlm, kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd. i kammarrätten Carl Olof Sandström att vara kammarrättslagm. i kammarrätten samt
    s.d. förordnat kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm Sverker Widmark att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättslagm. i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    30 mars 1978 utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Krister Nordberg att vara rådm. i Eksjö tr,
    6 april 1978 utnämnt och förflyttat lagm. i Karlshamns tr Gösta Grevillius att vara lagm. i Skövde tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Lars-Erik Cronholm att vara rådm., tillika avd.ordf., i Västerås tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Handens tr Carin Adlercreutz att vara rådm. i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr. Håkan Wikström att vara rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Lars Forssén att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Oskarshamns tr,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Fredrik Chambert att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Eksjö tr samt
    13 april 1978 utnämnt vattenrättsing. Erik Schoerner att vara teknisk led. i tr.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    16 mars 1978 förordnat adv. Bengt Lundblad att vara chef för södra allm. advokatbyrån i Sthlm samt
    s. d. förordnat adv. Wilhelm Haara att vara chef för allm. advokatbyrån i Haparanda.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    30 mars 1978 utnämnt och förflyttat länspolischefen hos länsstyrelsen i Kronobergs län Ove Hesselgren att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Kristianstads län,

 

400 Personalnotiser    s. d. förordnat polisint. i Linköpings polisdt Johan Lindgren att vara polismäst. i Uppsala polisdt,
    13 april 1978 förordnat polisint. i Västerås polisdt Lennart Rignér att inneha långtidsvik. på tjänst som polismäst. i Enköpings polisdt,
    s. d. förordnat polisint. i Hagfors polisdt Bo Helgesson att vara polismäst. i dt,
    s. d. förordnat polismäst. i Karlskoga polisdt Björn Lundewall att vara polismäst. i Lindesbergs polisdt samt
    s. d. förordnat t.f. polismäst. i Östersunds polisdt, polismäst. i Haparandapolisdt Lennart Lindblom att vara polismäst. i Kiruna polisdt.