Åklagarväsendet. Riksåklagaren har
    20 mars 1978 förordnat distr. åkl. i Sala åkl.dt Bengt Ljungqvist att vara chefsåkl. i dt samt
    29 mars 1978 förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Claes-Erik Edlund att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i Handens åkl.dt.