480 PersonalnotiserTingsrätterna. Regeringen har
    11 maj 1978 förordnat rådm. i Jakobsbergs tr Göran Herner att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Sollentuna tr samt
    s. d. utnämnt chefen för allm. adv.byrån i Luleå Sven-Inge Söderberg att vara rådm. i Luleå tr.

 

Statens haverikommission. Regeringen har 20 april 1978 förordnat hovr.lagm. i Svea hovrätt Göran Steen att för tiden 1 juli 1978—30 juni 1984 vara generaldir. och chef för statens haverikommission.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits 10 mars 1978 Sven Anders Almén, Vetlanda, Kerstin Arnold, Helsingborg, Torbjörn Arve, Stockholm, Sölve Bengtson, Stockholm, Stig-Arne Holmgren, Perstorp, Bengt Åke Johnsson, Stockholm, Jan-Erik Lund, Göteborg, Bo Melander, Stockholm, Bengt Nestrup, Borås, Sven Unger, Stockholm och Jan Wetterberg, Malmö, 13 april 1978 Gunnar Granström, Piteå, Bengt Lundskog, Malmö, Marjukka Luotero, Västerås, Eva Nordenskiöld, Gävle, Birgitta Syk, Stockholm, Nils Pete Tollnert, Stockholm, och Sten Åke Zethraeus, Stockholm, samt 19 maj 1978 Kjell Bastling, Handen, Lars Boberg, Vänersborg, Anders Hallman, Stockholm, Anders Petersson, Ljungby och Göran Skybäck, Stockholm.