558 NotiserBertil Ingemar Kilander avled 21 nov. 1977. Han var född i Krokom, Jämtlands län, 12 juni 1925, avlade stud.ex. 1944 och jur. kand.ex. i Uppsala 1949. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid advokatbyrå inträdde han i hovrätten för Övre Norrland där han blev assessor 1959. 1960 blev han t. f. tingsdomare i Luleå och 1963 blev han t. f. revisionssekreterare.

 

Wilhelm Reinhold Moberg avled 23 dec. 1977. Han var född i Malmö 19 nov.1898, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Stockholm 1922. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1927.

 

Nils Erik Harald Mossberg avled 13 jan. 1978. Han var född i Stockholm 26 juli 1900, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand.ex. i Stockholm 1924. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1929.

 

Ernst Holger Norrman avled 26 jan. 1978. Han var född i Helsingborg 17 maj 1906, avlade stud.ex. 1924 och jur. kand.ex. i Lund 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Helsingborg och blev ledamot av samfundet 1948.

 

Nils Henrik Knutsson Frodell avled 31 jan. 1978. Han var född i Stockholm 9 sept. 1912, avlade stud.ex. 1933 och jur. kand.ex. i Stockholm 1938. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1944.

 

Sixten Yngve Söderlund avled 5 febr. 1978. Han var född i Göteborg 23 mars 1909, avlade stud.ex. 1927 och jur. kand.ex. i Uppsala 1932. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev assessor 1943. 1948 blev han assessor i hovrätten för Västra Sverige och 1950 blev han hovrättsråd där. 1957 utnämndes han till justitieråd. Fr. o. m. 1969 var han verkställande direktör i Stockholms stads brandförsäkringskontor och led. i dess styrelse.
    1946—48 var han byråchef vid justitiekanslersämbetet och 1949—51 vid riksåklagareämbetet. 1951—57 var han expeditionschef i handelsdepartementetoch han tjänstgjorde som t. f. justitiekansler 1954—56. Har anlitades för enrad utredningar i justitie-, social-, ecklesiastik- och kommundepartementen.