Tingsrätterna. Regeringen har
    18 maj 1978 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Johan Leche att vara lagm. i Helsingborgs tr,
    15 juni 1978 utnämnt länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Värmlands län Olle Vangstad att vara lagm. i Karlstads tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Mariestads tr Ulf Chöler att vara lagm. i tr samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Richard Schreuder att inneha långtidsvik.på en tjänst som rådm. i Huddinge tr.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har 15 juni 1978 förordnat länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Norrbottens län Per-Göran Näss att vara byråchef hos rikspolisstyrelsen.

 

Brottsskadenämnden. Regeringen har 29 juni 1978 förordnat f. d. chefsrådm. Wilhelm von Schéele att vara ordf. i brottsskadenämnden.

 

Försäkringsrätterna. Regeringen har
    25 maj 1978 utnämnt avd.chefen i riksförsäkringsverket Åke Blom att vara försäkringsrättsråd och chef för försäkringsrätten för Mellansverige,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Börje Wilhelmsson att vara försäkringsrättsråd och chef för försäkringsrätten för Södra Sverige samt
    s. d. utnämnt lagm. i Lycksele tr Albert Bengtsson att vara försäkringsrättsråd och chef för försäkringsrätten för Norra Sverige.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    15 juni 1978 utnämnt byråchefen hos rikspolisstyrelsen Olof Frånstedt att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,
    29 juni 1978 förordnat t.f. polismäst. i Haparanda polisdt, polismäst. i Kalix polisdt Sten Källman att vara polismäst. i Haparanda polisdt samt
    s. d. förordnat polisint. i Karlskoga polisdt Göran Tivesjö att vara polismäst. i dt.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har
    25 maj 1978 förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Sven Bålman att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i Skövde åkl.dt,
    21 juni 1978 förordnat chefsåkl. i Kiruna åkl.dt Birger Ström att vara chefsåkl. i Boden åkl.dt samt
    31 juli 1978 förordnat distr.åkl. i Bodens åkl.dt Björn Lundberg att vara chefsåkl. i Bollnäs åkl.dt.

 

 

 

 

 

Rättelse i häfte 5 av SvJT:
S. 373, artikeln Några skiljedomsrättsliga spörsmål. St. 4 sista raden skall lyda: "skiljemannen + 10 000, A-3 000, B-7 000."