Ivar Skarstedt avled 8 febr. 1978. Han var född i Stockholm 1903, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. 1927. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm.

 

Gert Ingvar Ågren avled 10 febr. 1978. Han var född i Trollhättan 25 dec. 1911, avlade stud.ex. 1930 och jur. kand.ex. i Stockholm 1938. Efter tingstjänstgöring blev han amanuens vid Stockholms rådhusrätt 1942, assessor 1953, rådman 1960 och chefsrådman 1970.

 

Sven Sjöberg avled 14 febr. 1978. Han var född i Boda, Kopparbergs län, 3 juli 1908, avlade stud.ex. 1926 och jur. kand.ex. i Uppsala 1936. Efter tingstjänstgöring anställdes han vid Försvarets civilförvaltning. 1958 började han hos MO där han 1959 blev byråchef. Efter omorganisationen fortsatte han i denna befattning hos riksdagens justitieombudsmän.

 

Karl Edgar Rosander avled 28 febr. 1978. Han var född i Åtvidaberg 10 febr. 1896, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring som assessor vid rådhusrätten i Norrköping var han stadsnotarie, rådman och stadsombudsman i Uppsala 1928—32. Han var sedan borgmästare i Eskilstuna 1932—50 med undantag av åren 1940—44 då han var statsråd i den dåvarande samlingsregeringen. 1950 blev han verkställande direktör i Sveriges Kreditbank och 1961 blev han verkställande direktör i Svensk Fastighetskredit AB.

 

John Victor Ericson avled 28 febr. 1978. Han var född i St. Skedvi, Kopparbergs län, 30 dec. 1923, avlade stud.ex. 1942 och jur. kand. ex. i Lund 1950.Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1962 och hovrättsråd 1971.

 

Curt d'Orchimont avled 5 mars 1978. Han var född i Göeborg 1 juni 1898, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand. ex. i Lund 1923. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid länsstyrelsen i Hallands län började han vid länsstyrelsen i Älvsborgs län, där han blev landsfogde 1937.

 

Karl Birger Nikolaus Kjellson avled 15 mars 1978. Han var född i Föllinge, Jämtlands län, 12 okt. 1894, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand. ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sundsvall och blev ledamot av samfundet 1927.

 

Birger Roland Rutger Hugo Hedberg avled 17 mars 1978. Han var född i Örebro 6 dec. 1902, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand. ex. i Stockholm 1926. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1935.