Notiser 633Knut Åke Hessfelt avled 18 mars 1978. Han var född i Göteborg 30 dec. 1918, avlade stud.ex. 1937, pol. mag. ex. 1948 och jur. kand. ex. i Lund 1953. Efter tingstjänstgöring blev han byrådirektör i Göta hovrätt 1956 och i hovrätten för västra Sverige 1959. 1962 blev han hovrättsfiskal där och 1964 blev han byråchef vid hovrätten.

 

Ernst Henrik Leche avled 3 april 1978. Han var född i Karlskrona 23 juli 1897, avlade stud.ex. 1915 och jur. kand.ex. i Stockholm 1920. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1929. 1932 började han i justitiedepartementet där han var byråchef för lagärenden 1935—39. 1936 blev han hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland och 1939 blev han häradshövding vid Nedansiljans domsaga. Han var ledamot av olika kommittéer för utredning av åklagarväsendets omorganisation 1934—35 och 1937—38 och han var utredningsman för upprättande av allmänna säkerhetstjänsten 1937. Han hade även därutöver ett flertal offentliga uppdrag.

 

John Tore Bäckström avled 4 april 1978. Han var född i Borlänge 24 febr. 1921 och avlade jur. kand.ex. i Uppsala 1948. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1955.

 

Svante Ernst Carl-Pontus Bolin avled 8 april 1978. Han var född i Östersund 11 okt. 1904, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Stockholm 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1946.

 

Tord Gunterberg avled 9 april 1978. Han var född i Gällivare 31 aug. 1916, avlade stud. ex. 1936 och jur. kand.ex. i Uppsala 1941. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Vilhelmina och blev ledamot av samfundet 1954.

 

Hans K:son Sundström avled 9 maj 1978. Han var född i Bollnäs 3 nov. 1898, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Jönköping och blev ledamot av samfundet 1932.

 

Ejnar Gustaf Hörstadius avled 11 juni 1978. Han var född i Stockholm 18 april 1893, avlade stud.ex. 1911 och jur. kand.ex. i Uppsala 1917. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1924 och hovrättsråd 1931. 1948 blev han häradshövding i Uppsala läns södra domsaga.

 

Svensk Avdelnng av International Law Association höll ordinarie årsmöte 29 maj 1978. Efter stadgeenliga föreningsangelägenheter hölls ett anförande av prof. Lars Hjerner över ämnet "Arbitration in Stockholm — no recourse to Law-Courts being permitted". Härefter förrättades val av styrelse. Styrelsenssammansättning blev följande:
    Statssekreteraren Hans Blix, ordf., advokaten Claes Palme, v. ordf., professorn Hilding Eek, professorn Jan Hellner, justitierådet Torwald Hesser, professorn Lars Hjerner, utrikesrådet Love Kellberg, riksmarskalken Gunnar Lagergren, direktören Alvar Lindencrona, hovrättsrådet Nils Mangård, profes-

 

634 Notisersorn Håkan Nial, hovrättspresidenten Sten Rudholm, direktören Sten Siljeström och advokaten Gillis Wetter. Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Klas G. Kleberg.
    Vid årsskiftet hade föreningen 117 medlemmar.