Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne höll under 1977 sammanträden 12 jan., då prof. Knut Sveri talade om "En kriminologs syn på ungdomsbrottsligheten", 4 maj, då prof. Alvar Nelson talade om "Förhållandena mellan socialvård och kriminalvård", 25 maj, då kriminologen Leif Persson talade om "Den organiserade ekonomiska brottsligheten och kriminalpolitiken", samt 25 okt., då hovrättspres. Tore Landahl talade om "Kontroll i frihet — ett alternativ till frihetsstraff".
    Sällskapets arbetsutskott har under året bestått av hovrättsass. Jan Alvå, hovrättsrådet Erland Aspelin, doc. Ulla Bondeson, adv. Görel Nordqvist, hovrättsrådet Per Ryding, lagmannen Nils-Erik Sellert och f. d. kriminalvårdsdir. Gunnar Thurén.

 

 

Nordvästra Skånes Juristförening har under år 1977 hållit årsmöte 23 maj 1977 med föredrag av kriminaldir. Rune Lundahl under rubriken "Kriminalvårdsreformen 1973 i lag och praktik" samt ett höstsammanträde 24 nov. 1977 då hovrättspres. Tore Landahl höll föredrag över ämnet "Kontroll i frihet —ett alternativ till frihetsstraff".
    Styrelsen utgöres av lagmannen Allan Persson, ordf., lagmannen P. A. Hansén, rådmannen Karl Arvid Berglund samt adv. Elsa Kristiansson och Bertil Uddborn, sekr.
    Föreningen har 118 medlemmar.

 

 

Göteborgs Juristklubb hade under år 1977 fem sammankomster. 24 mars höll statssekr. Henry Montgomery föredrag över ämnet "Aktuella lagstiftningsfrågor inom justitiedepartementet". 21 april besökte prof. Jan Hellner klubben, varvid kvällens ämne var "Köplagsförslaget och civilrättens utveckling". Vårens ankomst firades på sedvanligt sätt på Älvsborgs fästning 13 maj. 13 okt.talade justitierådet Bertil Bengtsson över ämnet "Allemansrätten i brännpunkten". Slutligen ägde årsmötet rum 1 dec., då klubbmedl. hovrättslagmannen Erik Holmberg höll föredrag om "Grundlagen, rättigheterna och lagprövningen".
    Klubbens förtroendemän under året var adv. Bo Björck, ordf., hovrättsrådet Gunnar Dyhre, v. ordf., kammarrättsrådet Marc Olsson, kassaförv., stadsombudsmannen Sören Svenker, klubbmäst., kammaråkl. Ann Marie Ros, sekr., samt rådmannen Tomas Huldén och kammarrättslagmannen Arnold Joelsson, förtroendemän utan särskild funktion. Vid årsmötet valdes till förtroendemän för år 1978: rådmannen Tomas Huldén, ordf., hovrättsrådet Gunnar Dyhre, v. ordf., kammarrättsrådet Göran Koch, kassaförv., stadsombudsmannen Sören Svenker, klubbmäst., kammaråkl. Ann Marie Ros, sekr. samt advokaten Gunnar Lagerlöw och hovrättsrådet Sten Leire, förtroendemän utan särskild funktion.
    Klubbens medlemsantal uppgår till drygt 500.

 

 

Jönköpings Juridiska Förening har under 1977 hållit — förutom sedvanliga styrelsesammanträden — två föreningssammankomster. I samband med årsmötet 3 maj 1977 presenterade prof. Alvar Nelson socialutredningens slutbe-

 

Notiser 637tänkande Socialtjänst och socialförsäkringstillägg. Vid föreningssammankomst 1 dec. 1977 talade föreningens tidigare styrelseledamot f. d. lagmannen Nils Rappe under rubrik En domare ser tillbaka — och även framåt.
    Föreningens styrelse har utgjorts av länsåkl. Kjell Stenberg, ordf., kammarrättspres. Carl Axel Petri, v. ordf., hovrättsass. Klas Mogren, kassaförv. och sekr., länspolischefen Ingvar Andersson, generaldir. Mats Börjesson, länsrådet Ragnar Forss, rådmannen Bertil Hagard, adv. Lars Hasselgren, länsrådet Erik Lilliesköld, bankjuristen Ingvar Melin, hovrättsrådet Lennart Sjögreen och hovrättspres. N. Erik Åqvist.
    Föreningen har haft 111 betalande medlemmar.